Old Way v.s. New Way

Wekelijks inzicht

De wekelijkse liquiditeit schommelt vaak harder, dan zich in maandelijkse modellen laat zien.

Precieze doorberekening

Werkelijk betalingsgedrag èn factuurniveau zijn belangrijke uitgangspunten voor onze liquiditeitsberekeningen. Een precieze doorberekening is belangrijk.

Direct aan de slag

Geen uitgebreide implementaties maar meteen aansluiten met een korte instructie, zodat u direct aan de slag kunt.

Overzichtelijk Dashboard

In één oogopslag zicht op uw toekomstige financiële ruimte. Erg belangrijk om te zien hoeveel geld u nodig heeft om uw groei in goede banen te leiden en uw cashflow hiervoor in te zetten.

overzichtelijk-dashboard
Video afspelen
drilldown-factuur
Video afspelen

Drilldown tot op factuur-niveau

Geen tijdrovende controles, maar heldere analyses met één klik op de grafiek naar leesbare rapportages. Zodoende heeft u de zekerheid dat de uitkomsten kloppen en kunt u nog beter bijsturen op basis van de meest actuele gegevens.

Uitgebreide simulaties

Wat is het effect op uw liquiditeit als uw klanten u 5 dagen sneller betalen of wat gebeurt er als die ene grote order doorgaat en u daarvoor moet inkopen? Slimme simulaties geven u de mogelijkheid om te anticiperen op de toekomst en dus tijdig bij te sturen, daar waar nodig.

Video afspelen

Toepassingen

Liquiditeitsbegroting

Het maken van een liquiditeitsbegroting is doorgaans een complex verhaal en wordt vaak overgelaten aan financiële professionals. CashController is erop gericht om de vertaalslag naar liquiditeit voor het MKB begrijpelijk te maken …….

Accountancy

Binnen de accountancy voor het MKB is men al jaren bezig om een omslag te maken van het invoeren van de administratie naar de advisering over de cijfers. Niet langer inkloppen, maar analyseren van de cijfers wordt langzaamaan de ‘core business’ van de accountant. Daarbij wordt steeds meer vooruit gekeken, waarbij het belangrijk is om dit zo effectief mogelijk te doen.
CashController helpt bij deze omslag ….. 

CreditManagement

Binnen het vak van creditmanagement werkt men steeds preventiever voor de klant. In plaats van zoveel mogelijk incasso-trajecten aan te gaan, is de moderne creditmanager van nu erop gericht om zo’n dossier te voorkomen. CashController helpt daarbij …..

Prijzen

MKB
€22,50/maand*
1 scenario
Koppeling boekhouding
Subadm. debiteuren
Subadm. crediteuren
€49,- Implementatie kosten
MKB+
(meest gekozen pakket)
€37,50/maand *
3 scenario's
Koppeling boekhouding
Subadm. debiteuren
Subadm. crediteuren
Valuta
Simulatie plus pakket
€75,- implementatiekosten
Corporate
€60,-/maand *
Onbeperkt scenario's
Koppeling boekhouding
Subadm. debiteuren
Subadm. crediteuren
Valuta
Simulatie plus pakket
Consolidatie
Koppeling kredietlimiet
€125,- Implementatiekosten
MKB
€22,50/maand*
Scenario's
Koppeling boekhouding
Subadm. debiteuren
Subadm. crediteuren
Valuta
Simulatie plus pakket
Consolidatie
Koppeling kredietlimiet
Implementatie kosten
MKB
€24,50/maand *
1
€49,-
MKB+
(meest gekozen pakket)
€37,50/maand *
3
€75,-
Corporate
€60,-/maand *
Onbeperkt
€125,-

*Prijs bij keuze voor een jaarcontract

Online demo aanvragen

Sluiten