Liquiditeitsbegroting voor adviseurs

Begrip over liquiditeit

Het maken van een liquiditeitsbegroting is doorgaans een complex verhaal en wordt vaak overgelaten aan financiële professionals. CashController is erop gericht om de vertaalslag naar liquiditeit voor het MKB begrijpelijk te maken.

Liquiditeit vertaald naar MKB-praktijk

In de ‘old-school-maandmodellen’ baseren de berekeningen zich op grootboekrekeningen en maandcijfers. CashController gebruikt het werkelijke betalingsgedrag van klanten en aan leveranciers als uitgangspunt. Daarbij wordt de berekening op weekbasis gemaakt. Hierdoor sluiten de uitkomsten van de liquiditeitsbegroting goed aan op de dagelijkse praktijk van de ondernemer.

Directe aansluiting op boekhouding

Door een naadloze aansluiting op de administratie, is het mogelijk om met diverse simulaties de ondernemer te laten zien welke effecten verschillende betalingstermijnen op zijn financiële ruimte hebben.

Onderscheidend in liquiditeitsplanning

CashController is onderscheidend ten opzichte van de ‘old-school’ maandelijkse liquiditeitsmodellen. Deze modellen geven op de wat langere termijn een grovere weergave van de toekomst. Op basis hiervan ziet een financier welke kant het uitgaat en kan hij zijn risico inschatten. Het gemis is echter dat hij hiermee niet kan zien wat er binnen een maand kan gebeuren.

De MKB-ondernemer wil zien wie, wanneer en hoeveel de komende weken betaald kan worden. CashController brengt die details perfect in beeld en voorkomt daarmee verrassingen, die soms voor de communicatie met een bank onaangenaam kunnen uitpakken.

Perfecte tool voor advisering

CashController is daarmee voor de financiële adviseur een perfecte tool om op een praktische manier de liquiditeit van zijn relaties precies in beeld te brengen.

Online demo aanvragen Starten met CashController

Sluiten