Wekelijks inzicht

CashController toont juist die liquiditeitsschommelingen, die in de ‘old-school-maandmodellen’ niet zichtbaar worden. Daarmee is deze tool enorm geschikt voor juist die MKB-ondernemers, die exact willen weten waar ze aan toe zijn.

Het kan in de praktijk van het MKB voorkomen dat een onderneming in een zodanige dynamische fase is beland, dat groei en seizoensgevoeligheid, investeringen en verdere uitbreidingsplannen voor enorme schommelingen zorgen in de liquiditeit.

De besprekingen die hierop volgen om de kredietbehoefte te berekenen laten vaak een te beperkt beeld zien van de werkelijkheid. In een maandelijks model worden niet alle fluctuaties duidelijk in beeld gebracht maar juist wat afgezwakt.

Het kan dan voorkomen dat de op deze manier berekende kredietbehoefte dan veel lager uitkomt dan in de praktijk het geval is. Met als gevolg dat een tussentijdse verhoging van de oorspronkelijk overeengekomen kredietfaciliteit lastig bespreekbaar is.

Met CashController kunt u jaren vooruit kijken en brengt alle schommelingen in beeld, die van groot belang zijn om de groei van de onderneming in goede banen te leiden. Cashcontroller geeft direct een perfect beeld van de exacte geldtekorten en levert daarmee enorm veel tijd op.

 

Online demo aanvragen Neem contact op

Sluiten