Uitbreiding Rapportage Suite

Zelf uw rapport samenstellen

Voor die bedrijven die eigen rapportages willen gebruiken, die precies zijn afgestemd op de bedrijfsvoering en daarom net iets andere informatie bevatten dan de standaard rapportages, hebben wij de Rapportage Suite ontwikkeld. Deze omgeving biedt de gebruiker uitgebreide mogelijkheden om zelf te bepalen welke informatie wordt gepresenteerd, in welke volgorde en met welke cijfers.

Flexibele toepassing

Zo biedt deze Rapportage Suite de mogelijkheid om zelf te bepalen welke regels in welke volgorde worden geplaatst en welke kolommen welke cijfers bevatten. Dit geeft het voordeel dat u volledig vrij bent in het bepalen van uw keuzes.

Consolidatie

Aangezien CashController toepasbaar is voor consolidaties en enkelvoudige bedrijven kunt u ook hiermee bepalen hoe u de cijfers van uw werkmaatschappijen presenteert. Naast elkaar, groepsgewijs of in totaal, dat bepaalt u zelf. En komt u er na een paar maanden achter dat u de rapportages wilt aanpassen, dan doet u dat zelf.

Kengetallen

In plaats van de presentatie van veel cijfers, kan het overzichtelijk zijn om met kengetallen te werken. In de Rapportage Suite bepaalt u zelf welke kengetallen u wilt presenteren. Dit kan zowel per bedrijf als geconsolideerd, zodat u ook deze kengetallen binnen een groep kunt vergelijken.

Zelf grip op uw cijfers

Wij gaan ervan uit dat de MKB-ondernemer zelf wil en weet te bepalen welke cijfers in de periodieke rapportages moeten worden gepresenteerd. Daarnaast kan er ook sprake zijn van voortschrijdend inzicht, waardoor gemakkelijk op de veranderende informatiebehoefte moet kunnen worden aangepast. Met de Rapportage Suite kunt u dat zelf en heeft u daarvoor geen externe consultant nodig.

Online demo aanvragen Starten met CashController

Sluiten