Cashflowplanning per week noodzaak voor Bijzonder Beheer

Je wilt het niet meemaken om in Bijzonder Beheer terecht te komen. Of in een vergelijkbare situatie. Het leidt namelijk af van alles waar je als ondernemer mee bezig wilt zijn. Je moet schuldeisers van je afslaan, waardoor je niet meer toekomt aan je core-business.

Als dat dan toch moet, dan liefst zo snel en effectief mogelijk. Wat je in deze fase nodig hebt, is de financiële vertaalslag van jouw business naar de toekomstige cashflow, zodat je hiermee je continuïteit kunt laten zien.

De uitdaging van
bijzonder beheer

Je wilt het niet meemaken om in Bijzonder Beheer terecht te komen. Of in een vergelijkbare situatie. Het leidt namelijk af van alles waar je als ondernemer mee bezig wilt zijn. Je moet schuldeisers van je afslaan, waardoor je niet meer toekomt aan je core-business.

Als dat dan toch moet, dan liefst zo snel en effectief mogelijk. Wat je in deze fase nodig hebt, is de financiële vertaalslag van jouw business naar de toekomstige cashflow, zodat je hiermee je continuïteit kunt laten zien.

Jij als ondernemer weet precies wat er in je bedrijf speelt. Alleen is het vaak lastig om dit te vertalen naar financieel jargon en de juiste financiële cijfers (vooral niet meer, maar zeker niet minder). In de volgende case zie je hoe de ondernemer dat met de inzet van onze software heeft aangepakt.

Inventarisatie: Hoe ziet de boekhouding eruit?

Toelichting

De onderneming was door Corona jarenlang in een verliesgevende situatie terecht gekomen. Gelukkig waren er voldoende middelen om dit een tijdje vol te houden en werd er ook ruimschoots gebruik gemaakt van de financieringsmogelijkheden van de overheid. Hierdoor bleef het continuiteitsprobleem van de onderneming onder de oppervlakte en kwam dit pas naar boven, toen vanaf oktober 2022 de 5-jaars COVID-aflossingsregeling verplicht werd gesteld. De uitdaging was om de liquiditeitsconsequenties van een saneringsplan te berekenen.

Wat hebben we ingezet?

Koppeling met AccountView

Om automatisch toegang te hebben tot de meest actuele financiële stand van zaken, hebben we onze koppeling met VISMA-AccountView ingezet.

Lees meer over deze koppeling

Wekelijkse cashflow een must!

Als je in Bijzonder Beheer zit, kun je je geen verrassingen meer veroorloven in je cashflow. Een wekelijkse cashflowplanning is dan ook een ‘must’.

Dashboard Management Rapportages

In deze situatie moet je de haalbaarheid van je begroting  aantonen. Dit doe je met de maandelijkse budgetvergelijking.

Lees meer over Dashboard Management Rapportages

Rapportage Suite

Een presentatie van cijfers aan de bank vraagt om bancaire ratio’s. Inzetbaar voor de actuals, de begroting- èn de forecastcijfers.

Lees meer over de module Rapportage Suite

Scenario-planning

Aan het basis-scenario is een sanerings-scenario toegevoegd. Hierdoor behoud je het inzicht in zowel winst als cashflow! Met als doel om de levensvatbaarheid aan te tonen.

Cashflow Dashboard

Ingezet voor wekelijks inzicht in de toekomstige cashflow. De kleinste details  zoals betalingsgedrag, vervaldata en aflossingsregelingen staan hierin.

Lees meer over Cashflow Dashboard

Hoe werkt dit in de praktijk?

De onderneming betreft een transportbedrijf dat jarenlang winstgevend was, maar door Corona zwaar in de problemen is gekomen. In de jaren 2020 t/m 2022 werd ruimschoots gebruik gemaakt van de financieringsmogelijkheden van de staat, maar bleek men vanaf 2023 niet in staat om aan de daaruit voortvloeiende verplichtingen te voldoen.

Zoals zovele ondernemers werden de problemen vooruit geschoven tot het echt niet meer langer kon en er met een financierings-specialist werd gekeken naar de toekomst van de onderneming. Met de inzet en hulp van de bereidwillige accountant was men gelukkig up-tot-date bij met de administratie, zodat er voldoende financieel inzicht was. Op basis daarvan bleek dat de cashflow van de onderneming voor de komende 3 jaar ontoereikend was om aan de Corona-verplichtingen te voldoen.

 

Rekening houdend met de komende rente- en aflossingsverplichtingen bleek er geen verbetering te zijn in de liquiditeit, waardoor aantoonbaar was dat deze onderneming geen levensvatbaarheid kende.

Het tweede sanerings- scenario zag er beter uit:

In dit scenario ging men ervan uit dat als zowel de fiscus als enkele langlopende schuldeisers genoegen zouden nemen met 25% van de hoofdsom, waardoor een overgroot deel van de rente- en aflossings-verplichtingen zouden komen te vervallen, er weer licht aan het einde van de tunnel verscheen.

Omdat dit tweede scenario aantoonde dat er nog steeds een liquiditeitskrapte werd voorzien, werden betere afspraken met de klanten gemaakt. In plaats van maandelijkse facturering met een ruime betalingstermijn, werd nu gewerkt met een wekelijkse facturering, die binnen 2 dagen betaald moest worden. Een wekelijkse liquiditeitsplanning was noodzakelijk om dit scenario goed te kunnen beoordelen. En op basis daarvan bleek dat de liquiditeit voldoende was om de continuïteit veilig te stellen, zoals je aan onderstaand plaatje kunt zien.

Om alle toekomstige financiële verhoudingen te kunnen presenteren in een balansbegroting, werd duidelijk hoe de totale financiële toekomst er in dit scenario uit zou komen te zien en werd de deal binnen een maand beklonken.

Op basis van dit beeld, was het in de praktijk mogelijk om de schuldeisers te overtuigen van de levensvatbaarheid van deze onderneming, waardoor deze sanerings-operatie bespreekbaar werd en later tot een voor beide partijen acceptabele overeenkomst werd afgerond.

Het resultaat: Grip op de cashflow

Door de inzet van CashController was het allereerst mogelijk om verschillende scenario’s uit te werken. Behalve een basis-scenario werd er een tweede sanerings-scenario opgezet, waardoor het resultaat hiervan in totaliteit maar ook afzonderlijk kon worden beoordeeld.

Door dit inzicht ontstond er voldoende onderhandelingsruimte om met de fiscus de sanering van de schulden als een reële optie te beoordelen en aan te scherpen. Hierdoor werd de voorgestelde sanering van de schulden een bespreekbare optie.

Met de begroting als uitgangspunt is het nu mogelijk om de realiteitscijfers hier maandelijks langs te leggen. Met de inzet van forecasting wordt het duidelijk op welke facetten er moet worden bijgestuurd, zodat er voldoende winst gemaakt wordt.

Door CashController hebben ze nu:

Wil je ook meer grip op je toekomstige cashflow?

Peter vertelt je graag alles over de mogelijkheden. Neem contact op via p.wouters@cashcontroller.nl of telefonisch via 085 732 5721.