Meer omzet, meer winst maar geen geld in de urenfabriek

Deze business-case over consultancy toont aan dat cashflowplanning een belangrijk onderdeel is van de financiële bedrijfsvoering. In feite zijn deze ‘urenfabrieken’ zeer goed vergelijkbaar met productiebedrijven.

Hoe meer men groeit en hoe groter de projecten worden, des te meer omzet en winst er vaak gemaakt wordt, maar qua cashflow blijft het sterk achter.

De uitdaging van
consultancy-bedrijven

Dit wordt veroorzaakt doordat men fors moet investeren in personeel. En in deze bedrijfstak duurt het dan al snel 3-4 maanden voordat er geld binnen komt. Het was voor dit bedrijf voldoende duidelijk dat ze hier meer grip op wilden hebben om te weten wat hen te wachten stond als ze nog harder zouden groeien.

Bovendien wilde men ook weten of een nieuw kantoor financieel haalbaar zou zijn met alle bijkomende investeringen en kosten. Cashflowmatig flinke hobbels die schoksgewijs altijd genomen moeten worden bij fikse groei.

CashController Consultancy

Inventarisatie: Hoe ziet de boekhouding eruit?

Toelichting

Doordat de onderneming verrast werd door de liquiditeitskrapte, ging men op zoek naar goede software die gekoppeld kon worden aan de administratie en mede daarmee automatisch een cashflowbegroting kon maken. Omdat de factureringsmomenten nogal specifiek waren, en daardoor de in- en uitgaande geldstromen door momenten bepaald werd, was het belangrijk om dit op weekbasis te kunnen inzien. En vanwege de strategische beslissing om hard te willen groeien en fors in te zetten bij grote spelers, wist men dat er rekening gehouden moest worden met trage betalingstermijnen.

Wat hebben we ingezet?

Koppeling met Exact Online

Directe aansluiting op meerdere administraties. Hiermee automatische  update van de cashflowplanning op basis van de meest actuele financiële positie. Aangevuld met meest actuele forecast-scenario.

Lees meer over deze koppeling

Consolidatie van 4 werkmaatschappijen

Ingezet om zowel het maandelijks inzicht in de financiële gang van zaken als ook de cashflow planning te kunnen beoordelen. Zowel van de groep als van de afzonderlijke werkmaatschappijen.

Lees meer over consolidatie >

Cashflow Dashboard

Dagelijkse update over de toekomstige cashflow, op basis van betalingsgedrag van klanten en afspraken met leveranciers. Automatisch berekend op basis van actuele financiële positie en de rolling-forecast.

Lees meer over Cashflow Dashboard

Dashboard Management Rapportages

Optimaal inzicht in de maandelijkse financiële gang van zaken. Grafisch èn in Euro’s, presentatie van realiteitscijfers en vergelijking met begroting, forecast en de cijfers van vorig jaar.

Lees meer over Dashboard Management Rapportages

Hoe werkt cashflowplanning bij consultancy?

Door de online koppeling met Exact Online kon er al snel een beeld worden gevormd van de v&w-rekening van het voorgaand jaar. En dat was belangrijk om als basis te gebruiken voor de begroting van het komend jaar.

Aangezien we te maken hadden met 4 werkmaatschappijen werden de bedrijven geconsolideerd, zodat er per bedrijf maar ook als groep een duidelijk beeld ontstond van de financiële ontwikkelingen op basis van 15% groei.

 

Het vooruitzicht was dat er flinke groei gemaakt ging worden op basis waarvan  de onderneming voor zichzelf een duidelijke begroting maakte.

Hierdoor ontstond een duidelijk beeld van de cashflow-verwachting. Net als de voorgaande jaren was het duidelijk dat de liquiditeit te krap was om op deze manier de groei te kunnen realiseren.

Juist doordat deze onderneming dit beeld van tevoren zag aankomen en ook een precieze voorspelling kon maken van hun kredietbehoefte ging het gesprek bij de bank zoveel gemakkelijker en wisten ze tot een goede financiering te komen, die exact was afgestemd op hun business.

Het resultaat: Grip op de cashflow

Door CashController in te zetten is er nu direct grip op de toekomstige cashflow en zijn ze een volwaardige gesprekspartner van de bank gebleken. Door te kunnen spelen met betalingstermijnen werd het duidelijk hoe groot de impact was van het betalingsgedrag van hun klanten op de cashflow.

Door CashController hebben ze nu:

Wil je ook meer grip op je toekomstige cashflow?

Peter vertelt je graag alles over de mogelijkheden. Neem contact op via p.wouters@cashcontroller.nl of telefonisch via 085 732 5721.