Cashflowplanning onmisbaar voor strakke franchise-formule.

In deze business-case voor franchise heeft het veel voordelen om als ondernemer toe te treden tot een succesvol concept, waarin veel zaken al zijn geregeld. Zowel de core-business als randzaken op het gebied van commercie, techniek en finance hoef je niet meer naar om te kijken, zodat je je kunt focussen op je ondernemerschap. Let op: je betaalt er wel een flinke prijs voor en het is geen garantie voor succes.

Als ondernemer dien je zelf goed inzicht te blijven houden in je resultaat en cashflow. En laat dat laatste nou vaak geen onderwerp zijn waar franchise-organisaties in voorzien.

Financieel inzicht in franchise-organisaties

En dat is ook wel logisch, want in een franchise-formule richt zich met name op commercie, zoals huisstijl, huisvesting, productsamenstelling, personeel en processen, etc. Op facilitair gebied heeft men met name oog voor de verplichte zaken zoals vergunningen, juridische en fiscale zaken, administratie en qua cashflow hooguit een krediet-arrangement bij de bank.

Het onderdeel ‘finance’ wordt vaak ondergebracht bij een accountantskantoor. En aangezien cashflowplanning voor de meeste accountantskantoren geen core-business is, wordt er daardoor vaak te laat gehandeld als er zich een cashflowprobleem voordoet.

CashController Franchise
Businesscase cashflowplanning groothandel

Inventarisatie: Hoe ziet de boekhouding eruit?

In ons voorbeeld hebben we te maken met een franchisenemer, die maar liefst 10 filialen onder zijn hoede heeft en zowel per filiaal als in totaal overzicht wil hebben op het gebied van resultaat en cashflow. De eigen spreadsheetmodellen werden te groot, te complex en daardoor onoverzichtelijk en foutgevoelig. Ofschoon cashflow geen primair aandachtspunt leek te zijn, werd dit in de Coronatijd toch wel anders.

Wat hebben we ingezet?

Koppeling met Exact Globe

Om automatisch toegang te hebben tot de meest actuele financiële stand van zaken, hebben we onze koppeling met Exact Globe ingezet.

Lees meer over deze koppeling

Invoer begroting per week

Nauwkeurige wekelijkse budgettering van de omzet. Rekent met formules en variabelen, waarmee de kosten aan de omzet worden gerelateerd.

Lees meer over invoer begroting

Dashboard Management Rapportages

Voor optimaal inzicht in de maandelijkse financiële gang van zaken, zowel per bedrijf als voor de groep. Èn om de resultaten per filiaal te vergelijken.

Lees meer over Dashboard Management Rapportages

Rapportage Suite

Biedt uitgebreide mogelijkheden om exact die rapportages te maken, zoals die het best leesbaar zijn voor de directie en filiaalmanagers.

Lees meer over de module Rapportage Suite

Consolidatie

Ingezet om zowel het maandelijks inzicht in de financiële gang van zaken als ook de cashflow planning te kunnen beoordelen. Zowel van de groep als van de afzonderlijke restaurants.

Lees meer over consolidatie

Cashflow Dashboard

Ingezet voor wekelijks inzicht in de toekomstige cashflow. Zeker in de Corona tijd ingezet om de liquiditeitsontwikkeling met de bank te kunnen overleggen.

Lees meer over Cashflow Dashboard

Hoe werkt cashflowplanning bij franchise?

De franchiseorganisatie heeft 10 restaurants, waarvan de cijfers dagelijks uit Exact Globe worden ingelezen. Op basis hiervan worden de meest actuele cijfers direct vanuit de administratie aangeleverd. De onderneming is gewend om te rapporteren naar Amerikaans model, dat veel uitgebreider is dan het model van de jaarrekening. Door de inzet van de Rapportage Suite wordt deze vertaalslag automatisch gemaakt, zodat men dagelijks beschikt over de meest actuele rapportages, waarin de resultaten per filiaal met elkaar vergeleken kunnen worden.

Vanuit de maandelijkse begroting van de omzet wordt er een berekening gemaakt naar de cashflowprognose op weekbasis, waarbij men heel precies rekening houdt met feestdagen en vakantieperiodes.

Met de consolidatiemodule worden alle 10 administraties samengevoegd tot één geheel, zodat men zowel per filiaal als in totaal zicht heeft op de v&w, balans en liquiditeit. Op basis daarvan worden alle bedrijfskosten met vaste percentages hiervan afgeleid en berekend, zodat een totale v&w-begroting op een gemakkelijke manier tot stand komt.

Ofschoon cashflowplanning geen belangrijk onderwerp bleek te zijn, werd het door Corona wel pijnlijk duidelijk dat hier wel degelijk rekening mee gehouden moest worden in de praktijk. Doordat dit binnen CashController automatisch berekend wordt werd duidelijk dat er voor het totaalbeeld geen zorgwekkende ontwikkelingen te verwachten waren, echter per filiaal bleek dit toch anders te liggen.

Cashflowdashboard geconsolideerd

Cashflowdashboard 1e en grootste filiaal

Cashflowdashboard 2e filiaal

Hierdoor kon men gelukkig op tijd aan zien komen dat sommige filialen voor een bepaalde periode extra krediet nodig hadden, hetgeen buiten het reguliere kredietarrangement van de franchiseformule viel. Omdat men op tijd was met de constatering dat er extra krediet nodig was, was dit veel gemakkelijker met de bank bespreekbaar, dan wanneer dit te laat zou zijn geconstateerd.

Het resultaat: Grip op de cashflow

Door CashController in te zetten is er nu direct grip op de toekomstige cashflow. Door de online connectie met de boekhouding en de directe afstemming met openstaande posten debiteuren, crediteuren en de begroting, wordt men niet langer verrast door de liquiditeitsontwikkeling. De mogelijkheid om op weekniveau de omzetbegroting in te kunnen zetten, maakt deze tooling voor de MKB-ondernemer praktisch zeer toepasbaar.

Door CashController hebben ze nu:

Wil je ook meer grip op je toekomstige cashflow?

Peter vertelt je graag alles over de mogelijkheden. Neem contact op via p.wouters@cashcontroller.nl of telefonisch via 085 732 5721.