NBIP kan nu vooruitkijken en heeft financieel inzicht

Deze business-case van NBIP laat zien dat actueel financieel inzicht in je bedrijfsvoering nodig is om tijdig bij te kunnen sturen. De boekhouding alleen geeft dat inzicht niet.

Je wilt als bestuurder namelijk ook vooruit kunnen kijken. En daarbij het financiële effect zien in zowel je resultaat als je cashflow. Zeker als je meerdere stichtingen onder je hoede hebt, is dat met spreadsheets bijna onbegonnen werk.

Als je wilt weten hoe NBIP dat heeft gedaan met CashController, lees dan verder …

Lees verder

Even voorstellen...

NBIP is een stichting die opereert op het gebied van Cybersecurity. Transparantie is één van de kernwaardes, en dat geldt zeker op financieel gebied.

Belangrijk hierbij is dat realiteits-, begroting- en forecastcijers met elkaar in balans dienen te blijven om de juiste beslissingen te kunnen nemen. Ook moet er transparant over de cijfers gerapporteerd kunnen worden.

De uitdaging van NBIP

Vanwege de toenemende vraag naar haar dienstverlening wordt er fors geïnvesteerd en wordt het steeds belangrijker om vooruit te kijken en de juiste (investerings-)beslissingen te kunnen nemen om de continuïteit te kunnen waarborgen.

Voorheen werden de financiële rapportages uitbesteed met als gebruikelijk nadeel:

  • Kost veel tijd en geld
  • Niet frequent genoeg informatie (per kwartaal i.p.v. per maand)
  • Informatie te globaal
  • Ingewikkeld om laatste wijzigingen alsnog door te voeren

Dit maakte het bewerkelijk om op basis van de meest actuele financiële situatie 100% onderbouwde beslissingen te kunnen nemen over de toekomst.

Businesscase cashflowplanning groothandel

Inventarisatie: Hoe ziet de boekhouding eruit?

Wat hebben we ingezet?

Koppeling met Software Gemak

Om automatisch toegang te hebben tot de meest actuele financiële stand van zaken, hebben we onze koppeling met Software Gemak ingezet.

Lees meer over deze koppeling

Gemakkelijk een begroting maken

Voor de berekening van de diverse groei-scenario’s is ons begrotingsmodel ingezet. Hiermee kun je projectmatig en op basis van uitgangspunten een begroting maken. De impact van een klein detail als prijsindexatie wordt hiermee direct geconsolideerd doorgerekend.

Rolling forecast

De begroting is de basis, maar heeft een beperkte houdbaarheidsdatum. Forecasting is voor sterke veranderende organisaties belangrijker! Met forecasting heb je automatisch een update van je toekomstige winst- en cashflowverwachting op basis van de meest actuele situatie.

Dashboard Management Rapportages

Geeft optimaal inzicht in de maandelijkse financiële gang van zaken in het gewenste rapportageformat, zowel per stichting als voor de hele groep.

Lees meer over Dashboard Management Rapportages

Rapportage Suite

Biedt de mogelijkheid om exact die rapportages te maken, zoals die het best leesbaar zijn voor de directie, Raad van Toezicht en Bestuur. Inzetbaar voor de actuals, de begroting- èn de forecastcijfers.

Lees meer over de module Rapportage Suite

Consolidatie

Ingezet om zowel het maandelijks inzicht in de financiële gang van zaken als ook de cashflow planning te kunnen beoordelen. Zowel van de groep als van de afzonderlijke stichtingen.

Lees meer over consolidatie

Cashflow Dashboard

Ingezet voor wekelijks inzicht in de toekomstige cashflow. Rekent met veel variabelen zoals de wisselende facturering van abonnementen, het betalingsgedrag van klanten en de betalingsafspraken met leveranciers.

Lees meer over Cashflow Dashboard

Het resultaat: Grip op de financiële huishouding

Door CashController in te zetten is het NBIP gelukt om grip te krijgen op de begrotings-cyclus, waarin de maandelijkse cijfers automatisch worden vergeleken met de begroting. En bovendien direct inzicht bestaat in de rolling-forecast zowel per stichting als voor de hele groep.

Door CashController hebben ze nu:

Met de inzet van CashController is de financiële sturing in onze organisatie verbeterd. Ik heb inzicht in de financiële stand van zaken per type dienst en entiteit die wij beheren. Ook de rapportages voor het bestuur zijn professioneel en transparant. Bij het ontwikkelen van nieuwe diensten of activiteiten is het juist heel belangrijk om op tijd bij te sturen. Dat is met het gebruik van CashController heel eenvoudig geworden.
octavia-de-weerdt
Octavia de Weerdt
Directeur Stichting NBIP

Wil je ook meer grip op je financieel beheer in de toekomst?

Peter vertelt je graag alles over de mogelijkheden. Neem contact op via p.wouters@cashcontroller.nl of telefonisch via 085 732 5721.