Voorkom een cashflow-crisis

In deze business-case voor SaaS-bedrijven zie je dat cashflow-planning een flinke uitdaging is. Je zou misschien denken dat dit wel meevalt omdat een abonnement altijd vooraf betaald wordt, maar in het businessmodel van SaaS-bedrijven gaat daar natuurlijk een enorme investering aan vooraf.

En omdat je de omzetprognose van een SaaS-bedrijf niet als basis kunt gebruiken voor de toekomstige cashflow, is het nogal een klus om het overzicht over zowel de winst als de cashflow in goede banen te leiden.

Althans als je dit met een spreadsheetmodel probeert te doen!

De uitdaging van
SaaS-bedrijven

Omdat bij een SaaS-bedrijf de eerste jaren alleen maar geïnvesteerd wordt in de ontwikkeling van de software, zijn er vaak financiers bij de onderneming betrokken. Hun belang is dat deze investering weer op enig moment kan worden terugbetaald. Ook daarvoor is een goede cashflowplanning belangrijk.

Zodra de omzet dan op gang komt, kan het heel snel gaan. Juist dan is het voor de onderneming erg belangrijk om daar snel op in te spelen en te kunnen beoordelen hoe de cashflow-ontwikkeling verloopt. In onderstaand voorbeeld kun je zien hoe wij een dergelijke ontwikkeling in de praktijk ondersteunen.

CashController SaaS
Businesscase cashflowplanning groothandel

Inventarisatie: Hoe ziet de boekhouding eruit?

De boekhouding wordt gedaan in Exact Online en ook hierin worden de abonnementen geboekt. Daardoor worden alle details van alle betrokken abonnementen ingelezen, zoals factuurbedrag, factuurmoment, periodiciteit en abonnementsperiode.

Hierdoor worden in CashController alle financiële consequenties voor zowel de maandelijkse v&w-omzetbegroting als de wekelijkse liquiditeitsplanning automatisch doorgerekend.

Doordat in CashController dan ook nog wordt gerekend met de werkelijke betalingstermijn die door klanten wordt gebruikt, komen we tot een precieze wekelijkse berekening van de cashflowprognose.

Wat hebben we ingezet?

Koppeling met Exact Online

Om automatisch toegang te hebben tot de meest actuele financiële stand van zaken, hebben we onze koppeling met Exact Online ingezet.

Lees meer over deze koppeling

Uitbreiding Abonnementen

Specifiek ingezet voor SaaS-bedrijven. Hiermee wordt automatisch de juiste doorberekening gemaakt naar zowel winst als cashflow.

Lees meer over de module Abonnementen >

Cashflow Dashboard

Ingezet voor optimaal inzicht in de toekomstige cashflow, die nu dus ook rekening houdt met de specifieke afspraken met de SaaS-klanten.

Lees meer over Cashflow Dashboard

Uitbreiding Rapportage Suite

Hiermee kan de onderneming exact die financiële rapportages maken, die passen bij de bedrijfsvoering.

Lees meer over uitbreiding rapportage suite

Dashboard Management Rapportages

Geeft optimaal inzicht in de maandelijkse financiële gang van zaken. Specifieke toepassing voor transitorisch doorrekenen van de abonnementen.

Lees meer over Dashboard Management Rapportages

Rolling forecast

Biedt de mogelijkheid om nieuwe ontwikkelingen op te nemen in de toekomstige winst- en cashflowverwachting.

Lees meer over Rolling Forecast >

Hoe werkt cashflowplanning in de SaaS-praktijk?

De SaaS-onderneming zit in de fase dat de belangrijkste investeringen in de gemaakte software zijn gedaan en dat er sinds een jaar omzet wordt gemaakt. Klanten zijn bedrijven die zich voor korte of langere tijd binden door een kwartaal-, jaar- of 3-jaars-abonnement. Administratief werkt de onderneming met Exact Online, waarin alle abonnementen automatisch transitorisch worden geboekt.

Met de abonnementenmodule van CashController worden alle details ingelezen, zodat zowel de v&w-omzet-begroting als de cashflowprognose automatisch wordt berekend op basis van alle aangeleverde details.

 

Ontvangstren

Op basis hiervan is te zien dat er 2 belangrijke factureringspieken in het jaar zijn, die een enorme invloed hebben op de toekomstige cashflow. Als je hierop inzoomt zie je bijvoorbeeld ook dat deze piek wordt veroorzaakt door 1 klant met een relatief groot abonnement.

Kijk je bijvoorbeeld in de maandelijkse omzetbegroting, dan zie je een veel genormaliseerder beeld:

Hieruit blijkt dat de omzet-ontwikkeling en de cashflow die hierop betrekking heeft totaal uit elkaar lopen en geen verband met elkaar houden. Dit is erg belangrijk om het inzicht in beide toekomstige ontwikkelingen scherp in de gaten te houden.

Hieruit blijkt dat de omzet-ontwikkeling en de cashflow die hierop betrekking heeft totaal uit elkaar lopen en geen verband met elkaar houden. Dit is erg belangrijk om het inzicht in beide toekomstige ontwikkelingen scherp in de gaten te houden.

Door daarbij automatisch een vertaalslag te maken van de begroting naar de cashflowplanning, krijgt de onderneming een goed beeld van de totale cashflow-ontwikkeling en heeft op basis daarvan goede afspraken kunnen maken met de financier v.w.b. de aflossingsverplichtingen.

Saldo Bank

Dit was erg belangrijk, omdat vanuit commercieel perspectief een echte MKB-ondernemer de neiging heeft om een te positieve inschatting hiervan te maken, mede gebaseerd op de omzet-ontwikkeling en dat is een enorme valkuil, waarvoor we de onderneming hebben kunnen behoeden.

Het resultaat: Grip op de cashflow

Door CashController in te zetten is er nu direct grip op zowel de omzetstijging als ook de consequenties die hieruit voortvloeien voor de toekomstige cashflow. Dit komt door een rechtstreekse koppeling aan het abonnementen bestand in Exact Online, waardoor er op klantniveau de financiële consequenties van elk abonnement wordt doorgerekend.

Door CashController hebben ze nu:

Wil je ook meer grip op je toekomstige cashflow?

Peter vertelt je graag alles over de mogelijkheden. Neem contact op via p.wouters@cashcontroller.nl of telefonisch via 085 732 5721.