Weet jij hoeveel geld je nodig hebt voor je business?

Deze businesscase voor groothandel en webshops laat zien dat cashflowplanning een flinke uitdaging kan zijn. Vooral sterke groei in combinatie met seizoensgevoeligheid heeft een grote invloed.

Hoe wij deze MKB-onderneming op een gemakkelijke manier inzicht geven en wat  we hiervoor hebben ingezet, lees je in deze businesscase.

Lees verder

Weet jij hoeveel geld je nodig hebt voor groei?

Voor groothandels en webshops kan cashflowplanning een flinke uitdaging zijn. Vooral sterke groei in combinatie met seizoensgevoeligheid heeft een grote invloed. Je zou misschien denken dat dit wel meevalt omdat met name webshops voor een groot deel direct betaald worden. Voorraad aanhouden wordt ook steeds minder belangrijk, dus vanwaar dan toch dat cashflow voor deze bedrijven een belangrijk aandachtspunt is?

Hier geldt ook dat groei niet geleidelijk gaat, maar in sprongen. En aangezien de kosten voor de baten gaan, wordt cashflow een issue. Bij groei vindt er ook vaak uitbreiding plaats van de particuliere naar de zakelijke markt. De langere betalingstermijnen hebben een cruciale invloed op de cashflow-ontwikkeling van bedrijven.

Businesscase cashflowplanning groothandel
Businesscase cashflowplanning groothandel

Inventarisatie: Hoe ziet de boekhouding eruit?

De boekhouding wordt gedaan in Exact Online. Heel belangrijk is dat (behalve de financiële administratie) ook de in- en verkooporders automatisch worden ingelezen. Daardoor worden zeer belangrijke details voor de ‘korte -termijn-cashflowplanning’ automatisch doorgerekend. Ook worden specifieke betalingsafspraken in CashController ingezet, die niet zozeer uit de administratie kunnen worden onttrokken, maar wel van toepassing zijn.

Zo is hier sprake van een maandelijkse betalingsregeling met de hoofdleverancier voor een vast bedrag per ultimo van de maand, die een sterke invloed heeft op de cashflow. De onderneming is de afgelopen jaren sterk gegroeid en heeft niet eerder gewerkt met een begroting, maar wil deze wel inzetten om de financiële vinger aan de pols te kunnen houden. Niet alleen cashflow is belangrijk maar daarnaast natuurlijk ook het financiële resultaat.

Wat hebben we ingezet?

Koppeling met Exact Online

Directe aansluiting op meerdere administraties. Hiermee automatische cashflowplanning door naadloze aansluiting tussen actuals en forecast.

Lees meer over deze koppeling

Cashflow Dashboard

Biedt actueel inzicht in de toekomstige cashflow. Gebaseerd op het betalingsgedrag van de klanten en betalingsafspraken met leveranciers.

Lees meer over Cashflow Dashboard

Uitbreiding Bestellingen

Koppeling met alle in- en verkooporders, die een enorm belangrijke invloed hebben op de toekomstige cashflow.

Lees meer over uitbreiding Bestellingen >

Uitbreiding Rapportage Suite

Ingezet om financiële rapportages te maken, die een volledig inzicht geven in de  financiële bedrijfsvoering. Kengetallen zijn erg belangrijk.

Lees meer over uitbreiding rapportage suite

Dashboard Management Rapportages

Ingezet voor optimaal inzicht in de maandelijkse financiële gang van zaken. Zowel v&w-begroting, actuals als forecast. Geconsolideerd en per bedrijf.

Lees meer over Dashboard Management Rapportages

Rolling forecast

Biedt de mogelijkheid om alle financiële consequenties van de doorgevoerde aanpassingen in de bedrijfsvoering te kunnen overzien.

Lees meer over Rolling forecast >

Hoe werkt dit in de praktijk?

In dit voorbeeld zie je hoe het Cashflow Dashboard is opgebouwd uit alle onderdelen, uit de administratie en forecasting:

  1. Openstaande debiteuren en crediteuren
  2. Openstaande in- en verkooporders
  3. Forecasting v.w.b. omzet, inkopen en kosten
  4. Investeringen
 

Cashflowforecast groothandel

Hiermee kijkt de onderneming wekelijks een jaar vooruit en heeft inzicht in de financiële ruimte, die nodig is om de beoogde groei te kunnen realiseren. In het blok rechtsonderin zie je de vergelijking tussen de liquiditeitsprognose (blauwe staafdiagram) met de afnemende rekening-courant kredietlimiet van de bank (gele lijntje).

Vergelijking banksaldo met kredietlimiet

Natuurlijk is het behalve deze grafiek ook mogelijk om de bedragen in Euro’s te kunnen zien, zoals hieronder wordt weergegeven:

Cashflowprognose per week in Euro's

Hiermee heeft de onderneming op basis van de meest actuele financiële positie en de meest actuele forecast een duidelijk beeld van de verwachte cashflow, zodat men zeker weet dat er op basis van de meest actuele uitgangspunten voldoende financiële ruimte is om door te kunnen groeien.

De forecast wordt daarbij in het Dashboard Managementrapportages getoond en ziet er als volgt uit:

Forecast lopend boekjaar

Hiermee heeft de ondernemer een uitstekend beeld van het resultaat op jaarbasis van de forecast en kan deze vergelijken met de oorspronkelijke begroting en de cijfers van het vorig jaar. Hierdoor is het duidelijk of dat de onderneming op koers ligt of dat er moet worden bijgesteld. Bovendien wordt de forecast automatisch doorgerekend naar de  wekelijkse cashflowprognose. Hierbij wordt er gebruik gemaakt van specifieke liquiditeitsinstellingen die in deze onderneming van toepassing zijn. Men is dus voortdurende op de hoogte van alle financiële consequenties van de gekozen bedrijfsvoering. Zowel qua resultaat als qua cashflow!

Het resultaat: Grip op winst en cashflow

Door CashController in te zetten is er nu direct grip op de wekelijkse cashflow, waarbij er direct afstemming is vanuit de forecast, openstaande debiteuren en crediteuren èn de meest actuele planning vanuit de order-intake.

Door CashController heeft men nu:

Ik ben heel blij met deze oplossing. Eindelijk een goed programma om zelf je liquiditeitsbegroting te maken met een koppeling met Exact Online. Ik denk dat er op dit moment niets beter op de markt is dan dit.
alfred-sandee
Alfred Sandee
Co-Founder Fluère Drinks

Wil je ook meer grip op je toekomstige cashflow?

Peter vertelt je graag alles over de mogelijkheden. Neem contact op via p.wouters@cashcontroller.nl of telefonisch via 085 732 5721.