What is Cash without Control?

What is Cash without Control?

 • Berichtcategorie:Liquiditeit

Terugblik

Het Corona virus heeft ons  in haar greep. Ofschoon de overheid  voortvarend handelt met regelingen,  tegemoetkomingen en extra financieringsmogelijkheden, verwachten we een golf aan faillissementen.

Ontwikkelingen

Althans, zo luidt de berichtgeving in het FD. De cruciale vraag is of we dat inderdaad laten gebeuren of dat we zelf het initiatief kunnen nemen om dat te voorkomen? Waarom gaan we uit van dit rampscenario en durven we niet te vertrouwen op een goede afloop?

Het zal Nederland minder kosten om te investeren in het overeind houden van bedrijven dan achteraf de rekening te moeten betalen van alle onnodige faillissementen. De Corona-virus periode van investering is ook veel korter dan de periode van mogelijke schade erna. Het rekensommetje zou dus simpel moeten zijn. Maar wordt hier ook naar gehandeld?

Laten we het positief benaderen en ervan uitgaan dat er voldoende geld ter beschikking wordt gesteld om deze lastige periode ongeschonden door te komen. Waar heeft de MKB-onderneming dan mee te dealen?

Actieplan voor MKB

Inmiddels worden de mailboxen en sociale media overstroomd met overzichten van alle mogelijke financieringsregelingen, waarmee de ondernemer aan de slag kan om de eerste liquiditeitsproblemen het hoofd te bieden, zoals:

 • Aanvragen werktijdverkorting personeel;
 • Uitstel aanvragen aflossing- en rentekostenverplichtingen bij de bank;
 • Uitstel aanvragen voorde huurkosten van je (ongebruikte) kantoor;
 • Betalingsafspraken met je leveranciers tijdelijk aanpassen;
 • Aanvullende financiering bespreekbaar maken

En uiteraard wordt dat met beide handen aangegrepen om de continuiteit op de korte termijn veilig te stellen. Maar belangrijk is ook om verder te kijken en te bepalen of de geboden financiering na de crisis op basis van een ‘normale’ bedrijfsvoering kan worden afgelost. Want die belasting waarvoor nu uitstel is verleend met daarbij de kredietverhoging om deze moeilijke periode door te komen, zal toch echt terugbetaald moeten worden.

What is Cash without Control?

Een liquiditeitsbegroting is noodzakelijker dan ooit en dient de volgende  twee essentiële vragen te beantwoorden:

 1. Hoeveel geld heb je nodig?
 2. Hoe snel kun je dit weer terugbetalen?

Houd het daarbij vooral simpel. Ga je niet ingraven in details, want dat heeft in deze periode toch geen zin. Ga uit van de grote lijnen en werk deze in een aantal scenario’s uit. Beantwoord hierin de volgende vragen;

 1. Stel voor jezelf vast hoe lang deze periode aanhoudt en welke financiële regelingen hierin van toepassing zijn.
 2. Bepaal 3 periodes in je liquiditeitsbegroting;
  1. De periode van de crisis (bijvoorbeeld tot eind juni)
  2. De periode van herstel en aanloop naar een normale bedrijfsvoering (bijvoorbeeld tot eind september)
  3. De periode van normale bedrijfsvoering van minimaal een jaar of tot eind van het volgende kalenderjaar (bijvoorbeeld oktober 2020 t/m december 2021)
 3. Maak voor elke periode een begroting per maand;
 4. Maak voor elke periode de vertaalslag naar liquiditeit per week.

Conclusie

Krediet betekent vertrouwen en door vertrouwen te behouden in elkaar en te investeren  in de toekomst, kunnen we deze crisis zo schadevrij mogelijk doorkomen. Door op macro-economisch vlak de juiste geldkraan open te zetten en aan de andere kant de MKB-er structureel aan liquiditeitsplanning te laten doen, moeten we dat met elkaar kunnen regelen.

Ben je op zoek naar een gemakkelijke manier om je geldstromen te beoordelen. Bijvoorbeeld door te kijken wat het effect is van slechter betalingsgedrag van één van je grote klanten of heb je hier vragen over? Neem dan contact op zodat we samen kunnen kijken hoe we jouw geldstromen ook in deze onzekere tijden in goede banen kunnen leiden.

Neem contact op