Cashflow berekenen in de MKB-praktijk

In de praktijk van het MKB betekent cashflow dat er voldoende geld op je rekening moet staan om aan je verplichtingen te kunnen voldoen. Natuurlijk kan het wel eens voorkomen dat er een geldtekort is, maar wordt het structureel dan is dat een bedreiging voor de continuïteit en zul je als ondernemer in actie moeten komen. Jouw bedrijf kan gerust 3 jaar verlies draaien, maar zit je 3 maanden met een geldtekort, dan overleef je dat niet. Daarom is het zo belangrijk om inzicht te houden in je toekomstige cashflow. Dit speelt met name bij snelgroeiende, seizoensgevoelige, kapitaalintensieve en ‘zwaar-weer’ bedrijven. Hoe jij je cashflow kunt berekenen om inzicht te houden, lees je hier!

Wat is cashflow?

‘Cash = King’ is een gevleugelde uitspraak uit de praktijk, waarvan het belang zeker in de afgelopen Corona-periode duidelijk werd. Cashflow is zeker niet hetzelfde als winst. Als je winst maakt, betekent dit niet automatisch dat je cashflow ook stijgt. Het zijn twee verschillende begrippen die zeker niet altijd hand in hand samen gaan.
Winst is het verschil tussen omzet en kosten. Cashflow is het verschil tussen inkomsten en uitgaven. Vaak wordt dit uitgedrukt over een bepaalde periode zoals een maand of een jaar.

Positieve cashflow

Een positieve cashflow betekent dat je onderneming over voldoende financiële ruimte beschikt om aan zijn verplichtingen te voldoen. En dat is een voorwaarde om goed te kunnen draaien.

Negatieve cashflow

Bij een negatieve cashflow kan je bedrijf niet aan zijn verplichtingen voldoen. En dat kan in korte tijd grote gevolgen hebben. Immers, een jaar geen winst draaien is geen probleem, maar 3 maanden onvoldoende liquiditeit kan het einde van een bedrijf betekenen. Vandaar dat het zo belangrijk is om hier inzicht in te hebben om dit scenario te voorkomen.

Cashflow berekenen

Je cashflow is dus positief als je inkomsten hoger zijn dan je uitgaven en je kunt dit op twee manieren berekenen:

 1. Cashflow = inkomende geldstroom minus uitgaande geldstroom (directe methode)
 2. Cashflow = winst + afschrijvingskosten (indirecte methode)

Uiteindelijk is de uitkomst van beide methodes hetzelfde, echter de manier waarop dit berekend wordt is totaal verschillend. De directe methode laat voor elke periode zien welke bedragen binnen komen en welke eruit gaan en is hiermee voor een MKB-onderneming erg interessant. De indirecte methode wordt wat meer toegepast door accountants en bedrijfsadviseurs en levert de analyse hoe deze geldstromen verdeeld zijn in operationele en niet-operationele activiteiten en geeft hiermee antwoord op het waarom van de gepresenteerde cashflow.

De direct methode is hiermee wat praktischer ingesteld, terwijl de indirecte methode meer is afgestemd op de analytische beoordeling.

Waarom is cashflow belangrijk?

Cashflow is de smeerolie van je bedrijf. En als daar niet genoeg van aanwezig is, begint je motor te sputteren. Een negatieve cashflow betekent dat er meer geld uit je bedrijf gaat, dan dat er binnenkomt en dat kan aanzienlijke gevolgen hebben. Kortom, voldoende cashflow is belangrijk, zodat je aan je verplichtingen kunt blijven voldoen en de groei van je bedrijf in goede banen kunt leiden.

Verschil tussen cashflow en winst

Cashflow is niet hetzelfde als winst. Het zijn twee verschillende begrippen die nogal eens door elkaar worden gehaald. Cashflow is het verschil tussen inkomsten en uitgaven. Winst is het verschil tussen omzet en kosten. En ofschoon omzet zal leiden tot inkomsten, worden dit pas inkomsten als deze daadwerkelijk door je klanten betaald worden. Daarnaast zijn er nog meer inkomsten te bedenken die geen omzet zijn, zoals financieringen en desinvesteringen.

En zo zullen kosten ook leiden tot uitgaven, maar is dat niet altijd het geval zoals bijvoorbeeld met afschrijvingskosten of mutaties in de voorzieningen. Daarnaast zijn investeringen of aflossingen wel uitgaven, echter geen kosten. Er zijn dus grote verschillen.

Cashflow prognoses

Het is belangrijk om te weten hoe je cashflow er nu voor staat, maar het is nóg belangrijker om te weten hoe deze in de toekomst verloopt. Met een cashflow prognose kan je berekenen hoeveel geld je nodig hebt in de toekomst om aan je verplichtingen te voldoen, zoals het betalen van rekeningen van leveranciers, huur en salarissen van medewerkers.

Hiermee kan je dus financiële risico’s inschatten en tijdig ingrijpen (als dat nodig is). Daarnaast geeft een cashflow prognose ook managementinformatie over de voortgang van je investeringen.

Met CashController kan je gemakkelijk je cashflow in beeld brengen, voor nu én voor in de toekomst. In onderstaand voorbeeld zie je dat er in een aantal korte periodes een cashflow-tekort is:

cashflow-tekort

Door het in beeld brengen van je cashflow kan je nu hierop tijdig reageren, in plaats van dat het je overkomt. Je kunt bijvoorbeeld proberen om:

 • Een snellere betaling met je klanten te regelen;
 • Een tragere betaling met je leveranciers af te spreken;
 • met de bank te overleggen of uitbreiding van het krediet mogelijk is.

Tips voor een betere cashflow

 1. Bereken je actuele cashflow regelmatig en maak prognoses, zodat je altijd inzicht in je geldstromen hebt.
 2. Maak het voor klanten eenvoudig je te betalen. Bied meerdere betaalopties, zoals bankoverschrijving, creditcard, pinnen en bijvoorbeeld PayPal.
 3. Stimuleer klanten om je zo snel mogelijk te betalen. Kies een zo kort mogelijke betalingstermijn, wacht niet met herinneren en aanmanen – en bied klanten een korting op hun factuur als ze eerder betalen.
 4. Betaal je eigen rekeningen zo laat mogelijk. Daarmee samenhangend: te laat betalen kan boetes opleveren. Dat is juist weer niet goed voor je cashflow – dus niet doen.
 5. Als je te maken hebt met seizoens- of andere invloeden, houd daar dan rekening mee bij de berekening van je cashflow prognose.
 6. Beoordeel de mogelijkheden van alternatieve financieringsvormen in je cashflow prognose. De uitkomst zou wel eens kunnen zijn dat je weliswaar meer kosten voor je rekening moet nemen, maar dat je met de extra financieringsruimte meer projecten aankunt en dus meer winst genereert met je bedrijf.

Cashflow automatisch berekenen

Met CashController kan je automatisch jouw cashflow berekenen. We sluiten jouw boekhouding direct aan op onze software zodat we jouw cashflow kunnen berekenen voor nu én in de toekomst. In CashController, wordt jouw cashflow positie overzichtelijk weergegeven in een dashboard:

cashflow-dashboard

In dit dashboard zie je de 4 belangrijkste delen van jouw cashflow:

 • Inkomsten per week (linksboven)
 • Uitgaven per week (rechtsboven)
 • Saldo van je ontvangsten en betalingen per week (linksonder)
 • Saldo van je bank per week (rechtsonder)

Hierbij is de grafiek rechtsonder het meest belangrijk, want deze laat zien hoeveel geld je hebt op je bank (per week). Een blauwe staaf geeft hierbij aan dat je positieve cashflow positie hebt (dus genoeg geld op je bank) en een rode staaf geeft aan dat een cashflow tekort hebt (dus te weinig geld op je bank):

cashflow-tekort-en-positief

We zijn hier dus dat van week 45 tot en met week 49 er een cashflow-tekort is. Oftewel, we hebben te weinig geld om aan onze betalingsverplichtingen te voldoen.

De vraag is nu: Hoeveel geld komen we tekort? Dit kan je gemakkelijk zien door met je muis over de verschillende weken te gaan:

muis-over-saldo

Vanuit CashController, zien we de volgende tekorten:

Week Tekort
Week 45 €36.151
Week 46 €87.952
Week 47 €44.970
Week 48 €47.760
Week 49 €44.897

Dit is dus een groot probleem, hoe kunnen we dit oplossen? Één van de oplossingen die je kan bedenken is het later betalen van je leveranciers. Stel, dat we al onze leveranciers 20 dagen later betalen?

In CashController kan je dit gemakkelijk visualiseren door de betalingsversnelling aan te passen. Een betalingsversnelling van -20 geeft aan dat we 20 dagen later betalen dan normaal:

betalingsversnelling-aanpassen

En wat is het resultaat hiervan op onze cashflow?

resultaat-betaalversnelling-aanpassen

Een positieve cashflow! Oftewel, met CashController kan je:

 • Direct inzien of je een cashflow tekort hebt
 • En als je een cashflow tekort hebt, bekijken hoe je dit kan oplossen

Tijd om je leveranciers te bellen 😉

Natuurlijk zijn er nog meer mogelijkheden om te spelen met je toekomstige cashflow. Zo kun je dit ook gemakkelijk per leverancier of per klant bekijken of bijvoorbeeld (tijdelijk) je aflossingsverplichtingen met de bank te vertragen. Het belangrijkste is natuurlijk dat je dit vooraf tijdig kunt beoordelen zodat je er nog iets aan kunt doen.

Wil jij ook automatisch je cashflow berekenen? Vraag dan nu direct een vrijblijvende online demo aan!

Online demo aanvragen