Algemeen

Cashflow voor consultancy bedrijven is een belangrijk onderdeel van de financiële bedrijfsvoering. In feite is het vergelijkbaar met productiebedrijven en worden ze om die reden wel ‘urenfabrieken’ genoemd.

Net als bij productiebedrijven spelen  hier verschillende zaken, die ervoor zorgen dat financiële planning voor wat betreft begroting en cashflow lastig is. Het grote verschil met productiebedrijven is dat men over het algemeen meer oog heeft voor lange termijn planning en meer gewend is om met een begroting te werken.

Maar ook hier wordt veel op projectbasis gewerkt, waardoor de dynamiek van de korte termijn voorrang heeft boven die van de lange termijn.

Extra mensen = extra financiële verplichtingen

Net als bij de recruiting branche wordt hier veel met mensen gewerkt en wordt hier bij groei fors in geïnvesteerd. Het duurt dan ook altijd een tijdje voordat nieuwe mensen inzetbaar en declareerbaar zijn. En aangezien er op loonkosten en sociale verplichtingen geen rek zit voor wat betreft betalingstermijnen, zullen deze dus gewoon meteen en op tijd betaald moeten worden. Dat betekent dat er in groeiende consultancy bedrijven een fors beslag wordt gelegd op de cashflow.

Groei

Het maakt dus veel uit hoe hard je groeit. Immers als je elke maand 1 persoon extra hebt weg te zetten, is de financiële impact veel minder dan dat je er meteen een team van 5 kunt plaatsen. Qua financieel vooruitzicht lijkt het mooi en is de bedrijfsvoering vaak gericht op winst-maximalisatie, maar dien je er echt vooraf rekening mee te houden dat je voor een dergelijke keiharde groei echt over voldoende financiële ruimte moet beschikken.

Facturering na afloop van de maand

Wat bij de bepaling van cashflow voor consultancy bedrijven ook een belangrijke rol speelt, is het moment van facturering. Daar waar bij een productiebedrijf wekelijks wordt gefactureerd, gebeurt dit bij consultancy bedrijven veel vaker pas aan het einde van de maand of project. En dit heeft een enorm beperkend effect op de cashflow. In principe schiet je dan je opdrachtgevers een maand voor.

Na een maand van ‘productie’ worden alle uren verzameld en langzaam aan uit gefactureerd in de weken die daarop volgen. Tel daar dan ook nog de ruime betalingstermijn bij op, die door de klant wordt gehanteerd. En het cashflow-effect is dan dat je als consultancybedrijf ca. 3 maanden de kosten van je personeel aan het ‘voorschieten’ bent.

Betalingsgedrag van je klant

Veel bedrijven in het MKB zijn gericht op omzet. Hoe meer omzet hoe meer winst is de algemene gedachte. Stel dat dit inderdaad opgaat, dan is vervolgens de algemene verwachting dat er dan automatisch meer liquiditeitsruimte ontstaat. Die vlieger gaat helaas in veel gevallen niet op.

Niet de winst is bepalend voor je cashflow, maar het betalingsgedrag van je klant heeft een veel grotere invloed. Het is dus erg belangrijk om daar aandacht aan te geven, wil je je cashflow op peil houden.

CashController biedt overzicht voor consultancy bedrijven.

In alle gevallen is het in ieder geval hopelijk duidelijk geworden hoe belangrijk een goede cashflowplanning voor consultancy bedrijven is. Tal van oorzaken kunnen in deze tak van sport leiden tot aanzienlijke kraptes. Hierbij is het belangrijk is om dit tijdig aan te zien komen, zodat je daarop kunt anticiperen.