Algemeen

Cashflow is voor franchise-organisaties een belangrijk onderwerp. Het speelt vooral bij de start van elke nieuwe franchisenemer een belangrijke rol en is de basis voor de afspraken, die er tussen de franchise-gever en -nemer worden gemaakt. Vanuit de MKB-praktijk blijkt dat beide kanten van cashflow voor franchise-organisaties een belangrijk onderwerp is. Voor de franchise-nemer, zodat die grip houdt op zijn vestiging. En voor de franchise-gever om ook het totaaloverzicht te behouden.

Franchisegever

Vanuit de franchisegever is het belangrijk om resultaten van de onderlinge vestigingen te kunnen vergelijken. Om dit mogelijk te maken is het natuurlijk belangrijk om zoveel mogelijk te kunnen werken met een vast rekeningschema. Daarnaast zal er op eenzelfde manier moeten worden geboekt.

Je raadt het al dat dit behoorlijk wat discipline vergt van de franchisenemer. Aangezien de administratie vaak niet de hobby is van de meeste ondernemers, wordt er al vaak een administratiekantoor ingezet, die dit voor alle franchisenemers verzorgt.

Als je dat geregeld is, is het de vraag of de resultaten van franchisenemers onderling goed vergelijkbaar zijn. Een fitness bedrijf, die al 10 jaar draait is nauwelijks vergelijkbaar met een vestiging die pas 3 jaar bezig is. En wil je de cijfers vergelijken tussen een hamburgertent langs de snelweg met die in het midden van de stad, dan zijn de verschillen in vaste kosten ook significant. Zelfs als je kijkt naar de percentages van de omzet.

De beste vergelijking is natuurlijk altijd die met je begroting of met de cijfers van vorig jaar. Deze zijn immers specifiek afgestemd op de betreffende vestiging. En daarin zijn alle mogelijke aspecten van de financiële bedrijfsvoering en verwachtingen opgenomen.

Voor een nieuwe franchisevestiging wordt een exploitatieprognose al snel gemaakt voor een periode van meestal drie jaar, al dan niet met ondersteuning van de franchisegever. Vaak is er sprake van een ingroeimodel gebaseerd op de ervaringen van de formule. Het duurt dan ook al snel een paar jaar voordat de omzet op peil is gekomen.

Franchisenemer

Hoe zit dat dan met de franchisenemer. Hiervoor bestaat de toegevoegde waarde uit een bewezen business-model. Waarbij de ondernemer kan vertrouwen op een doordacht financieel systeem. En hierbij is het format van het rekeningschema en rapportages al klaar, waarmee de ondernemer inzicht heeft in zijn bedrijfsvoering.

Een begroting is voor een startende ondernemer een behoorlijke drempel en vergt enige oefening. Afhankelijk van de strakheid van de formule, zijn de berekeningen al voorgekauwd op basis van operationele factoren. Op basis hiervan wordt het financiële model dan naadloos doorgerekend. En hiermee heeft de franchise-nemer dan in zijn praktijk voldoende houvast om tussentijds bij te kunnen sturen, daar waar nodig.

Vertaalslag naar cashflow:

En hoe zit het dan met de aandacht voor cashflow? De cashflow voor franchise is vaak beperkt tot hulp bij het starten van een nieuwe locatie of het (bij-)financieren van investeringen in de franchise-formule. Er wordt dan gebruik gemaakt van zgn. financierings-arrangementen. Hierbij zijn met een bank op voorhand afspraken gemaakt voor een financiering van de investeringen met vooraf bepaalde rente-vergoedingen en aflossingsverplichtingen.

De meest gebruikte methodiek is om vanuit een financiële prognose de cashflow op jaarbasis te berekenen. Dit wordt gebruikt als basis voor een financieringsaanvraag. Daarnaast wordt dan vaak voor de eerste twee jaar een liquiditeitsprognose op maandbasis gemaakt. Het zou namelijk niet de eerste keer zijn dat er al enkele maanden na de start de eerste liquiditeitskrapte ontstaat. Een goede liquiditeitsprognose voor de eerste 12 of 24 maanden kan dat risico verminderen.

Is dit eenmaal geregeld, dan is cashflow over het algemeen niet een onderwerp dat nog veel aandacht heeft. Wat men veel belangrijker vindt is het vergelijken van de v&w-resultaten. Uiteraard is dit ook erg belangrijk en hebben deze uitkomsten uiteindelijk een belangrijke invloed op de lange termijn cashflow. Echter, daar waar werkkapitaal een belangrijk aandachtspunt is, zie je dit niet altijd terug in de gevraagde en gebruikte management-informatie.

CashController voor franchise-organisaties

De software van CashController is juist ontwikkeld voor beide kanten in de franchise organisatie. Dus zowel voor de franchisegever als voor de franchisenemer. De software is webbased en kan daardoor naadloos worden ingezet op de manier, waarop zowel de franchisenemer als -gever er het meest profijt van hebben.

Allereerst is het belangrijk dat de rapportages in CashController gebaseerd zijn op actuele informatie. En dat wordt gerealiseerd vanuit een naadloze online koppeling met de boekhouding. Vervolgens is de toegankelijkheid tot deze rapportages door uitgebreide autorisatie-instellingen instelbaar, zodat de franchisenemer alleen zijn eigen cijfers kan zien en de franchisegever alle aangesloten administraties kan zien, zowel per locatie als ook geconsolideerd. Hiermee kan men dus de resultaten van de verschillende vestigingen goed met elkaar vergelijken.

De financiële rapportages zijn exact af te stemmen op de financiële informatiebehoefte van de gebruikers. Vaak heeft men specifieke rapportagemodellen, waarin exact kan worden afgestemd op de informatiebehoefte van de franchise formule. Het bijzondere van CashController is dat er zowel rapportages beschikbaar zijn die het resultaat als ook de cashflow in beeld brengen. Het gewenste inzicht in cashflow voor franchise organisaties is hiermee gewaarborgd.

Een bijzonder detail is dat de cashflowplanning niet op maand- maar op weekbasis wordt gegenereerd. Hiermee komen werkelijk alle toekomstige schommelingen in beeld, die bij maandoverzichten vrijwel onzichtbaar blijven. Hiermee heeft elke gebruiker inzicht in de gewenste kredietbehoefte voor zowel de korte als de lange termijn.

Verder is het werken met CashController en de aandacht die uitgaat naar cashflow gebaseerd op de actualiteit. Immers, de houdbaarheidsdatum van de begroting is niet oneindig en nieuwe ontwikkelingen vragen veelal om actuele aanpassingen ten behoeve van een forecast. Het is belangrijk dat de cashflowplanning hier direct op aansluit in plaats van vast te houden aan het oorspronkelijke budget.

Op die manier kan de franchisenemer ook op tijd bekijken of de franchisenemer de aangegane verplichtingen inzake de franchise-fee en de gewenste investeringen kan blijven betalen. Het voordeel van een dergelijk inzicht is, dat dit op tijd bespreekbaar is en hierop kan worden bijgestuurd, zonder dat het water aan de lippen komt te staan.