Cashflowplanning noodzakelijk voor meer grip op je liquiditeit!

Cashflow kan voor snelgroeiende groothandels en webshops een probleem opleveren. Zeker als  er daarbij nog sprake is van seizoenspatronen en traag betalende klanten. Dan is het extra belangrijk om hier grip op te houden.

Wil jij ook weten hoeveel financiële ruimte je nodig hebt om stevig door te kunnen groeien? Lees hier hoe wij dat voor onze klanten met onze software hebben geregeld.

Business-case

Aandachtspunten

Cashflowplanning extra noodzaak bij seizoensgevoelige activiteiten

Heb je dan ook nog te maken met seizoensgevoeligheid, dan tikt de kredietbehoefte nog extra hard aan. De meeste ondernemers kunnen wel een goede seizoensmatige verdeling van de omzet aanleveren, maar voor de inkopen is dit vaak een stuk lastiger.

En omdat het vaak om behoorlijke bedragen gaat, heeft dat een behoorlijke impact op de uitkomsten. Extra reden dus, om daar eens goed bij stil te staan. Wat daarbij vaak ook nog speelt is de verwarring met de kostprijs. Vaak wordt in de boekhouding de kostprijs gebruikt (niet altijd!).

Voor de inkoopplanning is de kostprijs echter niet het juiste uitgangspunt. Hiervoor heb je  juist een inschatting nodig van je inkopen en inkoopmomenten. En laat deze informatie nou niet standaard in je boekhouding staan.

De vraag is dan natuurlijk …….. hoe dan wel? Wij hebben de oplossing!

Cashflowplanning op basis van je orders!

Cashflowplanning op basis van openstaande posten en forecast

Cashflowforecast obv openstaande posten en forecast

Cashflowplanning op basis van ook je openstaande orders!

Cashflowforecast op basis van openstaande posten debiteuren crediteuren forecast en orders

Cashflowplanning op basis van de meest realistische uitgangspunten!

Praktijkvoorbeeld groothandel

Hierboven zie je het voorbeeld van een groeiende groothandel, die er maar niet in slaagde om grip te krijgen op hun cashflow. Met als gevolg dat er te voorzichtig werd omgegaan met de mogelijke groei van activiteiten. Simpelweg omdat men niet kon bepalen of hier voldoende geld voor beschikbaar was. De groei van de onderneming werd hierdoor aanzienlijk belemmerd.

Om dit probleem op te lossen hebben we CashController ingezet. Direct aangesloten op de administratie en mede op basis van een rolling forecast werd de eerste cashflowplanning direct zichbaar in de 1e grafiek. Hieruit leek het alsof er voldoende geld  beschikbaar was voor de bedrijfsvoering.

Het totaalbeeld was hiermee echter nog niet compleet. Wat juist bij groothandelsbedrijven de cashflowplanning zo wisselend maakt, is de order-intake (zowel inkoop als verkoop). Die is zo enorm dynamisch dat op basis hiervan de cashflowontwikkeling dagelijks wijzigt. Voor het juiste beeld van de toekomstige cashflow hebben we dus ook deze data in onze berekeningen meegenomen, zoals je in de 2e grafiek kunt zien.

Op basis hiervan bleek een voortdurende liquiditeitskrapte, waarmee het beeld van de onderneming leek te worden bevestigd. Door het werkelijke betalingsgedrag van de klanten in de omzet-forecast door te voeren, wijzigde dit beeld gigantisch (zie 3e grafiek)!

Hieruit bleek maar weer eens welke enorme impact het betalingsgedrag van de klanten op de cashflow heeft. Veel meer dan dat winst dat heeft. Vooral als je sterk aan het groeien bent, gaat er veel geld zitten in je werkkapitaal zoals stijgende voorraden en debiteuren. Ook kan er sprake zijn van een meer schoksgewijze stijging van je personeels- en huisvestingskosten met bijkomende investeringen.

Hoe meer realistische details je aan je cashflowplanning toevoegt, des te meer grip je krijgt op je cashflow. Uit dit voorbeeld uit de praktijk bleek maar weer eens hoeveel ogenschijnlijk kleine details hier een enorme invloed op hebben. Door gebruik te maken van alle aanwezige data in jouw boekhouding/ERP-systeem kunnen we hier maximaal inzicht in geven. Omdat je hiermee kunt zien hoe hard je kunt groeien, levert dit ook meer winst op. Zonder dat dit je tijd kost!

Wil je ook meer grip op je toekomstige cashflow?

Peter vertelt je graag alles over de mogelijkheden. Neem contact op via p.wouters@cashcontroller.nl of telefonisch via 085 732 5721.