Hoe Cashflowplanning je productiebedrijf een boost kan geven!

Cashflow is voor productiebedrijven in het MKB een lastig onderwerp. Bij dergelijke bedrijven is zoveel dynamiek aanwezig, dat het in eerste instantie vaak lastig lijkt om tot een praktisch bruikbare cashflow-planning te komen.

Behalve dat de financiële administratie voor dergelijke bedrijven al best ingewikkeld is, is het bovendien de vraag hoe planbaar de dynamiek van omzet en inkoop is. De praktijk is dat dit soort bedrijven te maken heeft met onvoorspelbare levertijden van grondstoffen. En ook leiden wijzigende wensen van de klant tot verschuiving van de orders.

Het maken van een jaarbegroting wordt daardoor al snel onmogelijk en weinig zinvol geacht, laat staan de mogelijkheid om op cashflow te sturen. Vaak werkt men in dergelijke bedrijven op projectbasis. En dit betekent dat er met name op korte termijn gepland wordt en de lange termijn nauwelijks aan bod komt.

Aandachtspunten

Cashflowprognose voor productiebedrijven

De cashflowprognose voor productiebedrijven moet vaak veel operationeler worden ingezet dan op basis van een strategisch begrotingsmodel. De korte termijn wordt vaak door allerlei ogenschijnlijke toevalstreffers beïnvloed. Daardoor lijkt de lange-termijn-planning geen zin te hebben. Desondanks heeft het wel zin om de lange termijn ook goed in de gaten te houden.

In plaats van vast te houden aan een strategische begroting, waarvan iedereen weet dat de houdbaarheidsdatum al lang overschreden is, kun je juist goed werken met forecasting, waardoor je kunt anticiperen op actuele ontwikkelingen.

En omdat de Onderhanden Werk positie een enorme invloed heeft op de cashflow is het belangrijk om ook dit onderdeel automatisch op te nemen in je cashflowprognose. Vaak gebeurt dit door aan te sluiten op de in- en verkooporders in het ERP-systeem van een dergelijk bedrijf.

Resultaat

In bovenstaand plaatje zie je hoe dat in de cashflow-ontwikkeling doorwerkt. Op de ultra-korte termijn wordt de cashflow bepaald door de openstaande posten in de blauwe kolommen. Vervolgens worden deze opgevolgd door de openstaande in- en verkooporders.

De onvoorspelbaarheid van de projectmatige bedrijfsvoering hoeft voor productiebedrijven dus geen reden te zijn om niet aan cashflow te kunnen doen. De diverse geldstromen sluiten naadloos op elkaar aan, zodat er zowel op de korte als op de lange termijn een perfect inzicht ontstaat in de toekomstige cashflow. Door een koppeling met de boekhouding èn met het ERP-systeem is de cashflow voor productiebedrijven in het MKB zeker door te rekenen, zodat je tot een betrouwbare uitkomst komt.

Wil je ook meer grip op je toekomstige cashflow?

Peter vertelt je graag alles over de mogelijkheden. Neem contact op via p.wouters@cashcontroller.nl of telefonisch via 085 732 5721.