Algemeen

Voor veel snelgroeiende MKB-bedrijven is cashflow een issue vanwege de oude regel dat ‘de kosten voor de baten gaan’. Dat betekent dus dat als je hard groeit dat je dan eerst geld moet uitgeven, voordat je dit gaat ontvangen. Een gouden regel dus, die in bijna alle gevallen opgaat voor snelgroeiende bedrijven. Helaas een valkuil voor mening MKB-ondernemer, die niet gehinderd wordt door enig gebrek aan financiële kennis 😊.

Enkele voorbeelden uit de praktijk

Wil je groeien dan moet je eerst zorgen dat er iets te verkopen valt. Heb je dus een groothandel, dan zul je eerst moeten inkopen en voorraad opbouwen. Ga je dan groeien, dan betekent dat extra voorraad. Of doe je aan dienstverlening, dan heb je mensen nodig. Wil je groeien, dan zul je in extra mensen moeten investeren. En dan ben je al snel een paar maanden verder, voordat die geld opleveren. Verkoop je software, dan zul je daar eerst in ontwikkeling moeten investeren. En vervolgens moet je aan marketing doen om te verkopen. Zo zijn er tal van voorbeelden te noemen, waarbij deze regel van toepassing is.

En toch zijn er veel MKB-ondernemers zich hier niet van bewust. Die denken dat als ze hard groeien en de marges en kosten in de gaten houden, dat het dan vanzelf wel goed komt met de cashflow. Was dat maar waar 😊!

Meer omzet leidt niet tot meer winst!

Hoe meer omzet, hoe meer winst. Helaas klopt dat niet altijd, was het maar zo. Uiteindelijk gaat het erom wat er ‘onder de streep’ over blijft en zul je relatief veel kosten moeten maken bij een sterk stijgende omzet.

Menig MKB-ondernemer denkt echter dat de cashflow bestaat uit ‘winst + afschrijving’. En kijk je naar de jaarrekening en je ziet dat dit stijgend is, lijkt deze conclusie voor de hand te liggen. De praktijk is echter iets grilliger.

Vooral als je sterk aan het groeien bent, gaat er veel geld zitten in je werkkapitaal zoals stijgende voorraden en debiteuren. Dit kan ook meer schoksgewijs gaan. Bijvoorbeeld door je personeels- en huisvestingskosten met bijkomende investeringen. Deze zorgen ervoor dat de cashflow een totaal ander verloop kent dan jouw winstgevendheid.

Effect winst op cashflow

Meer winst leidt niet tot een betere liquiditeit!

Het gedachtengoed van menig MKB-ondernemer is dat als je je omzet maar op peil houdt en je kosten goed in de gaten, het vanzelf wel goed komt met de cashflow. Niets is minder waar! Er zijn veel grotere invloeden op je cashflow, die niets met je winstgevendheid te maken hebben.

De belangrijkste factor is het betalingsgedrag van je klanten. Als jouw klanten langzamer betalen dan gehoopt, heeft dit een enorme impact op je cashflow. Ook het factuurmoment en de frequentie waarmee je aan jouw klanten factureert, heeft een enorme invloed op de samenstelling van jouw debiteuren-portefeuille. Deze impact is vele malen groter dan de winst van jouw bedrijf.

Effect betalingstermijn op cashflow

Je kunt jaren verlies maken zonder dat de continuïteit van je onderneming in gevaar komt. Echter, zit je 3 maanden zonder liquiditeit, dan is het vaak einde verhaal.

Conclusie

Cashflow is dus altijd een belangrijk aandachtspunt in de bedrijfsvoering van snelgroeiende bedrijven. En de vraag is hoe je nu als MKB-ondernemer het overzicht houdt in je toekomstige liquiditeit? Hoe houd je het overzicht over al die nieuwe klanten en leveranciers? Met tal van facturen die op verschillende momenten verstuurd worden. Met verschillende bedragen en betalingsafspraken.

Er zijn bedrijfsadviseurs die je helpen met hun zelfgemaakte spreadsheets die hier inzicht in geven. Vaak op een maandelijks niveau op basis van grove uitgangspunten en gebaseerd op 1 moment. Tegen de tijd dat de uitkomsten zijn doorgerekend, is de situatie alweer veranderd en kun je opnieuw beginnen.

Er zijn ook bankiers die erop vertrouwen dat dergelijke spreadsheets een juist beeld geven van de kredietbehoefte en daar hun financiering op afstemmen. Wij hebben menig ondernemer gesproken die zich verbaasd hebben over de enorme kredietbehoeftes die in dergelijke modellen werden berekend, terwijl ze allang wisten dat de werkelijke kredietbehoefte lager lag. Ook andersom komt dit voor en dan kun je je wel voorstellen hoeveel gesprekken je daarna nog met de bank gaat krijgen als blijkt dat je toch wat meer geld nodig hebt 😊.

CashController

Wij gaan ervan uit dat de MKB-ondernemer beter dan wie dan ook weet hoe de toekomst eruit ziet. En ook het beste zijn klanten en leveranciers kan inschatten. En dus ook het beste weet welke uitgangspunten in zijn cashflowplanning meegenomen moeten worden. Zijn probleem is alleen dat de verwachting vaak te positief is. En het bovendien te moeilijk en/of te tijdrovend en/of te kostbaar voor hem is om die financiële vertaalslag te (laten) maken.

Om die reden hebben wij met CashController een MKB-tool ontwikkeld die hem daarbij helpt en alle data en berekeningen, die op zijn cashflow van toepassing zijn, automatiseert. Het voordeel daarvan is dat de uitkomst elk moment gemaakt kan worden op basis van verschillende veronderstellingen, zonder dat er een spreadsheet aan te pas komt. CashController is met name erg geschikt voor snelgroeiende bedrijven.

Daarmee ben jij als ondernemer zelf in staat om te beoordelen of je beter aan factoring kunt doen of dat een rekening-courant financiering  ook haalbaar is. Of dat je beter kunt investeren in een pand of toch maar beter kunt huren. Wil je hier meer over weten, kijk dan gerust in de case van Fluère, om te zien hoe zij de groei van hun bedrijf in goede banen hebben weten te leiden.

fluere-drinks-thumbnail