De uitdaging van een productiebedrijf

Cashflowplanning voor een productiebedrijf is best lastig. Hoe we dit in CashController hebben aangepakt, laten we graag zien aan de hand van een praktijkvoorbeeld. De onderneming is al 20 jaar actief in de gevelbouw en heeft in het zuiden van Nederland een flinke klantenkring opgebouwd. Na een financieel teleurstellend jaar, zit de organisatie weer in een fase van sterke groei. Om dit herstel ook financieel zo snel mogelijk te realiseren wil de directie alle mogelijkheden benutten om actueel inzicht te krijgen in hun toekomstige cashflow.

 

Inventarisatie: Hoe ziet de boekhouding eruit?

Behalve de koppeling met het financieel pakket is er daarom ook een koppeling gemaakt met het ERP-systeem. Hiermee worden alle kortlopende verplichtingen vanuit in- en verkooporders en termijnfacturen direct in de cashflowprognose zichtbaar gemaakt.

Wat hebben we ingezet?

Koppeling met VISMA en Trimergo

Ook al is VISMA (AccountView) geen webbased software, sluiten we hier naadloos op aan. Hierdoor beschikken we automatisch over de meest actuele financiële informatie. De koppeling met het ERP-systeem van Trimergo voor de in- en verkooporders, is erg belangrijk. Deze hebben een enorm effect op de toekomstige cashflow.

Lees meer over Visma

Cashflow Dashboard

Ingezet voor optimaal inzicht in de toekomstige cashflow, waarin betalingsgedrag van de klanten en betalingsafspraken met alle leveranciers als uitgangspunt wordt genomen. Hiermee wordt de wekelijkse cashflowontwikkeling voor het komend jaar doorgerekend op basis van de meest actuele financiële positie vanuit de administratie en de bijgewerkte rolling-forecast.

Lees meer over Cashflow Dashboard

Uitbreiding bestellingen

In dit productiebedrijf wordt voortdurend geschoven met projecten. De in- en verkooporders, die hier betrekking op hebben, schuiven dan automatisch mee. Met onze aansluiting op Trimergo houdt de cashflow berekening hier ook automatisch rekening mee. Hierdoor zijn de korte termijn fluctuaties actueel in beeld en lopen deze naadloos over in de langere termijn berekeningen.

Lees meer over deze koppeling

Uitbreiding Rapportage Suite

Hiermee maakt de onderneming exact die financiële rapportages maken, die passen bij de bedrijfsvoering. Zo komen de productieresultaten uitstekend in beeld. En worden deze gebruikt voor de maandelijkse bespreking van de cijfers. Inzetbaar voor actuals, begroting- èn forecastcijfers. Levert een grote besparing op aan externe advieskosten.

Lees meer over de module Rapportage Suite

Dashboard Management Rapportages

Geeft optimaal inzicht in de maandelijkse financiële gang van zaken in het gewenste rapportageformat. Het gemak hiervan is dat deze rapportages direct op het scherm zowel de grote lijnen als de specificaties laten zien. Met daarbij een automatische vergelijking van de realiteitscijfers met de begroting en de cijfers van vorig jaar..

Lees meer over Dashboard Management Rapportages

Rolling forecast

De begroting is de basis, maar heeft een beperkte houdbaarheidsdatum. Forecasting is voor sterke veranderende organisaties belangrijker! Met forecasting heb je automatisch een update van je toekomstige winst- en cashflowverwachting op basis van de meest actuele situatie.

Hoe werkt dit in de praktijk?

In dit voorbeeld zie je hoe het Cashflow Dashboard een steeds duidelijker beeld heeft gegeven als vervolg op de data, die we hieraan hebben toegevoegd. In eerste instantie werd deze gekoppeld aan AccountView en zie je hieronder de cashflowprognose op basis van de openstaande posten debiteuren en crediteuren:

Cashflow forecast productie basis

Vervolgens werd dit uitgebreid door het toevoegen van de forecast, waardoor nu ook de verwachting vanuit de begroting aan dit beeld werd toegevoegd. Hiermee werd het inzicht voor de lange termijn realistischer, zoals je hieronder kunt zien:

En door het toevoegen van de gedetailleerde informatie over de in- en verkooporders uit het ERP-systeem, werd het beeld voor de korte en lange termijn nog meer aangescherpt. Door deze details kreeg de onderneming een totaalbeeld van de toekomstige cashflow, waarbij de korte termijn cashflowplanning naadloos aansluit bij de lange termijn, zoals je hieronder kunt zien:

CashflowForecast totaal

Het resultaat: Grip op de cashflow

Door CashController in te zetten is er nu direct grip op de wekelijkse cashflow, waarbij er direct wordt afgestemd op alle gewijzigde planning vanuit de productie.

Door CashController hebben ze nu:

Wil je ook meer grip op je toekomstige cashflow?

Peter vertelt je graag alles over de mogelijkheden. Neem contact op via p.wouters@cashcontroller.nl of telefonisch via 085 732 5721.