De uitdaging van een groothandel of webshop

Voor groothandels en webshops kan cashflowplanning ook een flinke uitdaging zijn. Je zou misschien denken dat dit wel meevalt omdat met name webshops voor een groot deel direct betaald worden. Voorraad aanhouden wordt ook steeds minder belangrijk, dus vanwaar dan toch dat cashflow voor deze bedrijven een belangrijk aandachtspunt is?

Lees verder

De uitdaging van een groothandel of webshop

Voor groothandels en webshops kan cashflowplanning ook een flinke uitdaging zijn. Je zou misschien denken dat dit wel meevalt omdat met name webshops voor een groot deel direct betaald worden. Voorraad aanhouden wordt ook steeds minder belangrijk, dus vanwaar dan toch dat cashflow voor deze bedrijven een belangrijk aandachtspunt is?

Hier geldt ook de regel dat groei niet geleidelijk gaat, maar juist in sprongen. En aangezien de kosten voor de baten gaan, kan cashflow een issue zijn. Daarnaast zie je bij groei ook vaak dat er een uitbreiding plaatsvindt van de particuliere naar de zakelijke markt. En hier zijn vaak wel langere betalingstermijnen van toepassing. Deze hebben een cruciale invloed op de cashflow-ontwikkeling van bedrijven.

cashcontroller-consolidatie-bedrijven

Inventarisatie: Hoe ziet de boekhouding eruit?

Bij de betreffende webshop wordt gewerkt met Exact Online. Hierin wordt zowel de financiële administratie gedaan en ook de registratie van de in- en verkooporders. Op die manier worden zeer belangrijke details voor de korte termijn cashflowplanning automatisch ingelezen. Daarnaast is het ook mogelijk om specifieke betalingsafspraken in CashController in te zetten, die niet zozeer uit de administratie kunnen worden onttrokken, maar wel van toepassing zijn. Zo is hier sprake van een maandelijkse betalingsregeling met de hoofdleverancier voor een vast bedrag per ultimo van de maand, die een sterke invloed heeft op de cashflow. De onderneming was de afgelopen jaren sterk gegroeid en heeft niet eerder gewerkt met een begroting, maar wil deze wel inzetten om de financiële vinger aan de pols te kunnen houden. Niet alleen cashflow is belangrijk maar daarnaast natuurlijk ook het financiële resultaat.

Wat hebben we ingezet?

Koppeling met Exact Online

Om automatisch toegang te hebben tot de meest actuele financiële stand van zaken, hebben we onze koppeling met Exact Online ingezet.

Lees meer over deze koppeling

Cashflow Dashboard

Ingezet voor optimaal inzicht in de toekomstige cashflow, waarin betalingsgedrag van de klanten en betalingsafspraken met alle leveranciers als uitgangspunt wordt genomen.

Lees meer over Cashflow Dashboard

Uitbreiding Bestellingen

Voor een automatische berekening van de cashflow, die ook rekening houdt met de bestaande orders en bestellingen.

Uitbreiding Rapportage Suite

Hiermee kan de onderneming exact die financiële rapportages maken, die passen bij de bedrijfsvoering.

Lees meer over uitbreiding rapportage suite

Dashboard Management Rapportages

Voor optimaal inzicht in de maandelijkse financiële gang van zaken goed, zowel per bedrijf als voor de groep.

Lees meer over Dashboard Management Rapportages

Rolling forecast

Biedt de mogelijkheid om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen en op basis hiervan een update te zien van de toekomstige winst- en cashflowverwachting.

Hoe werkt dit in de praktijk?

In dit voorbeeld zie je hoe het Cashflow Dashboard is opgebouwd uit alle componenten, die automatisch vanuit de administratie en de zelfgemaakte forecasting worden doorgerekend:

 

Cashflowforecast groothandel

Hiermee kan de onderneming op weekbasis een jaar vooruitkijken en beoordelen of er voldoende financiële ruimte over blijft om de groei te kunnen realiseren. In het blok rechtsonderin zie je de vergelijking tussen de liquiditeitsprognose (blauwe staafdiagram) met de rekening-courant kredietlimiet van de bank (gele lijntje).

Vergelijking banksaldo met kredietlimiet

Natuurlijk is het behalve deze grafiek ook mogelijk om de bedragen in Euro’s te kunnen zien, zoals hieronder wordt weergegeven:

Cashflowprognose per week in Euro's

 

Hiermee heeft de onderneming op basis van de meest actuele financiële positie en de meest actuele forecast een duidelijk beeld van de verwachte liquiditeit, zodat men zeker weet dat er in dit geval voldoende financiële ruimte is om door te kunnen groeien.

De forecast wordt daarbij in het Dashboard Managementrapportages getoond en ziet er als volgt uit:

Forecast lopend boekjaar

Hiermee heeft de ondernemer een uitstekend beeld van het resultaat op basis van de forecast en kan deze vergelijken met de oorspronkelijke begroting en de cijfers van het vorig jaar. Hierdoor is het duidelijk of dat de onderneming op koers ligt of dat er moet worden bijgesteld. In ieder geval wordt de meest actuele forecast automatisch doorgerekend naar de  wekelijkse cashflowprognose. Hierbij wordt er gebruik gemaakt van specifieke liquiditeitsinstellingen die in deze onderneming van toepassing zijn.

Het resultaat: Grip op de cashflow

Door CashController in te zetten is er nu direct grip op de wekelijkse cashflow, waarbij er direct afstemming is vanuit de forecast, openstaande debiteuren en crediteuren èn de meest actuele planning vanuit de order-intake.

Door CashController hebben ze nu:

Ik ben heel blij met deze oplossing. Eindelijk een goed programma om zelf je liquiditeitsbegroting te maken met een koppeling met Exact Online. Ik denk dat er op dit moment niets beter op de markt is dan dit.
alfred-sandee
Alfred Sandee
Co-Founder Fluère Drinks

Wil je ook meer grip op je toekomstige cashflow?

Peter vertelt je graag alles over de mogelijkheden. Neem contact op via p.wouters@cashcontroller.nl of telefonisch via 085 732 5721.