Cashflowplanning geeft jouw productie-bedrijf een flinke boost!

Cashflowplanning is voor productiebedrijven in het MKB een lastig onderwerp. Men werkt vooral op projectbasis en die wemelt van veranderende levertijden en verschuiving van orders. Korte termijn planning lijkt dus al lastig.

En een jaarbegroting wordt al snel te strategisch en weinig zinvol geacht, waardoor de lange termijn nauwelijks aan bod komt.

En toch is het mogelijk om de korte en lange termijn naadloos op elkaar aan te sluiten om tot een strakke cashflowplanning te komen. Wij laten het hier graag zien!

Business-case

Aandachtspunten

Productiebedrijven tactisch of strategisch?

De cashflowprognose voor productiebedrijven moet vaak veel operationeler worden ingezet dan op basis van een strategisch begrotingsmodel. De korte termijn wordt vaak door allerlei ogenschijnlijke toevalstreffers beïnvloed. Daardoor lijkt de lange-termijn-planning geen zin te hebben. Desondanks heeft het wel zin om de lange termijn ook goed in de gaten te houden

In plaats van vast te houden aan een strategische begroting, waarvan iedereen weet dat de houdbaarheidsdatum al lang overschreden is, kun je juist goed werken met forecasting, waardoor je kunt anticiperen op actuele ontwikkelingen.

En omdat de Onderhanden Werk positie een enorme invloed heeft op de cashflow is het belangrijk om ook dit onderdeel automatisch op te nemen in je cashflowprognose. Vaak gebeurt dit door aan te sluiten op de in- en verkooporders in het ERP-systeem van een dergelijk bedrijf.

In bovenstaand plaatje zie je hoe de orders in de cashflow-ontwikkeling doorwerkt. Op de ultra-korte termijn wordt de cashflow bepaald door de openstaande posten in de blauwe kolommen. Vervolgens worden deze opgevolgd door de openstaande in- en verkooporders.

De onvoorspelbaarheid van de projectmatige bedrijfsvoering hoeft voor productiebedrijven dus geen reden te zijn om niet aan cashflowplanning te kunnen doen. De diverse geldstromen sluiten naadloos op elkaar aan, zodat er zowel op de korte als op de lange termijn een perfect inzicht ontstaat in de toekomstige cashflow.

Door een koppeling met de boekhouding èn met het ERP-systeem is de cashflow voor productiebedrijven in het MKB zeker door te rekenen, zodat je tot een betrouwbare uitkomst komt. Hoe we dat in de praktijk gedaan hebben, lees je in onze business-case.

Wil je ook meer grip op je toekomstige cashflow?

Peter vertelt je graag alles over de mogelijkheden. Neem contact op via p.wouters@cashcontroller.nl of telefonisch via 085 732 5721.