Cashflowplanning cruciaal voor jouw groei!

Cashflowplanning is cruciaal voor recruitment bedrijven. Als je succesvol bent en snel groeit, is het van essentieel belang om te zorgen voor voldoende financiële ruimte om die groei te ondersteunen.

De recruitmentsector heeft specifieke kenmerken die vaak leiden tot liquiditeitskrapte. Nieuwe medewerkers kosten direct geld, maar het duurt maanden voordat ze inkomsten genereren. Zonder zorgvuldige planning kan deze vertraging je groei ernstig belemmeren.

Zorg daarom voor een solide cashflowplanning om je bedrijf duurzaam te laten bloeien.

Business-case

Aandachtspunten Recruitment

Cashflowplanning succesfactor voor recruitment

De meeste snelgroeiende bedrijven hebben extra geld nodig om te kunnen groeien. Voor recruitmentbedrijven is dat nog meer van toepassing. Dit komt omdat er voor een groeiend personeelsbestand fors geïnvesteerd moet worden in opleiding en loonkosten, voordat mensen bij klanten kunnen worden ingezet en declarabel zijn.


En dat legt extra beslag op je liquiditeit. Tel daar het betalingsgedrag van jouw klanten bij op en je bent al snel 4 maanden verder, voordat je de eerste inkomsten op je bankrekening ontvangt. En je maakt dus winst en bent dus levensvatbaar, maar hoe ga je nu  met dit liquiditeitsprobleem om?


Gelukkig is factoring in deze branche een praktische financieringsvorm, die je bij deze groei kan helpen. Factoring wordt wel een dure financieringsvorm genoemd, maar als het hiermee mogelijk is om extra omzet te genereren, is het verstandig om verder te kijken dan alleen naar de rente en bijkomende factoringkosten.

Cashflowdip door groei èn betalingsgedrag

Cashflowontwikkeling van 'normaal' bedrijf

Cashflowplanning Recruitment

Cashflowontwikkeling recruitment met dezelfde winst

Cashflowplanning Recruitment

Praktijkvoorbeeld Cashflowplanning Recruitment

In bovenstaand voorbeeld zie je de cashflowprognose van 2 bedrijven, die beiden exact dezelfde winstverwachting hebben, maar een totaal andere liquiditeitsbehoefte. De bovenste grafiek is de uitkomst van een bedrijf dat rustig voortkabbelt en geen uitschieters heeft qua omzet, inkopen en kosten.

De onderste grafiek is de wekelijkse liquiditeitsprognose van een recruitment bedrijf, dat zich in een fase bevindt van groei, seizoensgevoeligheid en alle specifieke recruitment-kenmerken heeft, waardoor de liquiditeit onder druk komt te staan.

Is er in het eerste plaatje een kredietbehoefte van € 1.25 mln, in het tweede plaatje is dit ruimt € 1.0 mln. meer. Ook hier blijkt is de uitspraak ‘Cash = King’ zeer van toepassing 😊.

Dat het noodzakelijk is geweest voor dit recruitment bedrijf om aan cashflowplanning te doen, blijkt uit onze business-case. Vaak uit nood geboren, maar er eenmaal mee aan de slag gegaan, de basis voor een succesvolle groei van de onderneming.

 

Wil je ook meer grip op je toekomstige cashflow?

Peter vertelt je graag alles over de mogelijkheden. Neem contact op via p.wouters@cashcontroller.nl of telefonisch via 085 732 5721.