Cashflowplanning noodzakelijk om jouw bedrijf te laten groeien!

Voor veel snelgroeiende MKB-bedrijven is cashflow een issue vanwege de regel dat ‘de kosten voor de baten gaan’. Wil je hard groeien, dan zul je eerst geld moeten uitgeven, voordat je geld zult ontvangen. En hier is extra geld voor nodig! Een gouden regel dus, die in heel veel gevallen opgaat voor snelgroeiende bedrijven. En helaas een valkuil voor menig MKB-ondernemer, die zich hier niet altijd van bewust is. 😊.

het verhaal van Fluère Drinks

Aandachtspunten

voorbeelden uit de praktijk

Om te kunnen groeien, heb je geld nodig. Gaat het om een groothandel, dan zul je eerst extra moeten inkopen en voorraad opbouwen. Ga je dan groeien, dan betekent dat extra voorraad.

Of doe je aan dienstverlening, dan heb je mensen nodig. Wil je groeien, dan zul je in extra mensen moeten investeren. En dan ben je al snel een paar maanden verder, voordat die geld opleveren.

Verkoop je software, dan zul je daar eerst in ontwikkeling moeten investeren. En vervolgens moet je aan marketing doen om te verkopen. Zo zijn er tal van voorbeelden te noemen, waarbij deze regel van toepassing is.

En toch zijn er veel MKB-ondernemers zich hier niet van bewust. Die denken dat de volgorde andersom is. De verwachting is dat als ze hard groeien en de marges en kosten in de gaten houden, dat het dan vanzelf wel goed komt met de cashflow. Was dat maar waar 😊!

‘Meer winst ≠ meer cashflow’.

Hoe meer omzet, hoe meer winst. Helaas klopt dat niet altijd, was het maar zo. Uiteindelijk gaat het erom wat er ‘onder de streep’ over blijft en zul je relatief veel kosten moeten maken bij een sterk stijgende omzet. Menig MKB-ondernemer denkt echter dat de cashflow bestaat uit ‘winst + afschrijving’. En kijk je naar de jaarrekening en je ziet dat dit stijgend is, lijkt deze conclusie voor de hand te liggen. De praktijk is echter iets grilliger. Vooral als je sterk aan het groeien bent, gaat er veel geld zitten in je werkkapitaal zoals stijgende voorraden en debiteuren. Dit kan ook meer schoksgewijs gaan. Bijvoorbeeld door je personeels- en huisvestingskosten met bijkomende investeringen. Deze zorgen ervoor dat de cashflow een totaal ander verloop kent dan jouw winstgevendheid. Hoeveel geld je nodig hebt, kun je berekenen. Vaak gebeurt dit in een spreadsheet op basis van de actualiteit van dat moment. De uitdaging hierbij is echter dat de situatie steeds verandert en dat er veel details zijn, die van invloed zijn op de uitkomst. Zeker als je voortdurend de vinger aan de pols wilt houden, is het raadzaam om dit op een geautomatiseerde manier te doen. Hoe Fluère Drinks dit heeft gedaan lees je in bijgaande business-case.

het verhaal van Fluère Drinks

Effect winst op cashflow
Effect betalingstermijn op cashflow

Het resultaat:
Grip op groei!

Wij gaan ervan uit dat de MKB-ondernemer beter dan wie dan ook weet hoe de toekomst eruit ziet. En ook het beste zijn klanten en leveranciers kan inschatten. En dus ook het beste weet welke uitgangspunten in zijn cashflowplanning meegenomen moeten worden. Zijn probleem is alleen dat de verwachting vaak te positief is. En het bovendien te moeilijk en/of te tijdrovend en/of te kostbaar voor hem is om die financiële vertaalslag te (laten) maken.

Om die reden hebben wij met CashController een MKB-tool ontwikkeld die hem daarbij helpt en alle data en berekeningen, die op zijn cashflow van toepassing zijn, automatiseert. Het voordeel daarvan is dat de uitkomst elk moment gemaakt kan worden op basis van verschillende veronderstellingen, zonder dat er een spreadsheet aan te pas komt. CashController is met name erg geschikt voor snelgroeiende bedrijven.

Daarmee ben jij als ondernemer zelf in staat om te beoordelen of je beter aan factoring kunt doen of dat een rekening-courant financiering  ook haalbaar is. Of dat je beter kunt investeren in een pand of toch maar beter kunt huren. Wil je hier meer over weten, kijk dan gerust in de case van Fluère, om te zien hoe zij de groei van hun bedrijf in goede banen hebben weten te leiden.

"Ik ben heel blij met deze oplossing. Eindelijk een goed programma om zelf je liquiditeitsbegroting te maken met een koppeling met Exact Online. Ik denk dat er op dit moment niets beter op de markt is dan dit."
alfred-sandee
Alfred Sandee
Co-Founder Fluère Drinks

Wil je ook meer grip op je toekomstige cashflow?

Peter vertelt je graag alles over de mogelijkheden. Neem contact op via p.wouters@cashcontroller.nl of telefonisch via 085 732 5721.