Cashflowproblemen?
Los ze vandaag nog op!

Zijn deze cashflowproblemen voor jouw groothandel of webshop herkenbaar? Veel ondernemers zoals jij worstelen hiermee, zeker als seizoenspatronen en traag betalende klanten de druk vergroten. Het is cruciaal om hier grip op te krijgen om de beste beslissingen voor je bedrijf te kunnen nemen.

Stel je voor: voortdurend op de hoogte zijn van je toekomstige cashflow, zonder dat het je veel tijd kost. Zo groei je stevig door!

Lees hier hoe wij dit voor onze klanten regelen en ontdek hoe ook jij cashflowproblemen kunt voorkomen en je groei kunt versnellen!

Business-case

Aandacht bij cashflowproblemen:

Cashflowproblemen voor groothandel is bijzonder goed op te lossen!

Heb je dan ook nog te maken met seizoensgevoeligheid, dan tikt de kredietbehoefte nog extra hard aan. De meeste ondernemers kunnen wel een goede seizoensmatige verdeling van de omzet aanleveren, maar voor de inkopen is dit vaak een stuk lastiger.

En omdat het vaak om grote bedragen gaat, heeft dat een behoorlijke impact op de uitkomsten. Extra reden dus, om daar eens goed bij stil te staan. Wat daarbij vaak ook nog speelt is de verwarring met het begrip kostprijs. Voor de winst- en verliesrekening is het duidelijk wat hiermee bedoeld wordt. Voor cashflowplanning is dit een heel ander verhaal.

Voor de inkoopplanning is de kostprijs geen goed uitgangspunt. Het komt voor dat de kostprijs van vorig jaar gebruikt wordt als projectie voor de begroting van komend jaar. Voor de v&w-begroting geen probleem, maar voor cashflowplanning totaal verkeerd! Hiervoor gebruik je een inschatting van je inkopen. En laat deze informatie nou niet standaard in je boekhouding staan.

De vraag is dan natuurlijk …….. hoe dan wel? Wij hebben de oplossing!

Cashflowproblemen los je op met orders!

Cashflowplanning op basis van openstaande posten en forecast

Cashflowproblemen groothandel

Cashflowplanning op basis van ook je openstaande orders!

Cashflowproblemen groothandel

Cashflowplanning op basis van de meest realistische uitgangspunten!

Cashflowproblemen groothandel

Praktijkvoorbeeld cashflowprobleem bij groothandel

Hierboven zie je het voorbeeld van een cashflowprobleem bij een snelgroeiende groothandel. Met als gevolg dat er te voorzichtig werd omgegaan met de mogelijke groei van activiteiten. Simpelweg omdat men niet kon bepalen of hier voldoende geld voor beschikbaar was. De groei van de onderneming werd hierdoor aanzienlijk belemmerd.

Om dit probleem op te lossen hebben we CashController ingezet. Direct aangesloten op de administratie en mede op basis van een rolling forecast werd de eerste cashflowplanning direct zichbaar in de 1e grafiek. Hieruit leek het alsof er nagenog voldoende geld  beschikbaar was voor de bedrijfsvoering.

Het totaalbeeld was hiermee echter nog niet compleet. Wat juist bij groothandelsbedrijven de cashflowplanning zo wisselend maakt, is de order-intake (zowel inkoop als verkoop). Die is zo enorm dynamisch dat op basis hiervan de cashflowontwikkeling dagelijks wijzigt. Voor het juiste beeld van de toekomstige cashflow hebben we dus ook deze data in onze berekeningen meegenomen, zoals je in de 2e grafiek kunt zien.

Op basis hiervan bleek een voortdurende liquiditeitskrapte, waarmee het beeld van de onderneming leek te worden bevestigd. Door het werkelijke betalingsgedrag van de klanten in de omzet-forecast door te voeren, wijzigde dit beeld gigantisch (zie 3e grafiek)!

Hieruit bleek maar weer eens welke enorme impact het betalingsgedrag van de klanten op de cashflow heeft. Veel meer dan dat winst dat heeft. Vooral als je sterk aan het groeien bent, gaat er veel geld zitten in je werkkapitaal zoals stijgende voorraden en debiteuren. Ook kan er sprake zijn van een meer schoksgewijze stijging van je personeels- en huisvestingskosten met bijkomende investeringen.

Hoe meer realistische details je aan je cashflowplanning toevoegt, des te meer grip je krijgt op je cashflow. Uit dit voorbeeld uit de praktijk bleek maar weer eens hoeveel ogenschijnlijk kleine details hier een enorme invloed op hebben. Door gebruik te maken van alle aanwezige data in jouw boekhouding/ERP-systeem kunnen we hier maximaal inzicht in geven. Omdat je hiermee kunt zien hoe hard je kunt groeien, levert dit ook meer winst op. Zonder dat dit je tijd kost!

Wil je ook meer grip op je toekomstige cashflow?

Peter vertelt je graag alles over de mogelijkheden. Neem contact op via p.wouters@cashcontroller.nl of telefonisch via 085 732 5721.