In CashController is het mogelijk om het overzicht te krijgen over meerdere bedrijven die bij dezelfde groep horen. Werk je alleen met het Cashflow Dashboard, dan werkt dat simpelweg door meerdere bedrijven toe te voegen, waardoor er een automatische optelling plaatsvindt van de uitkomsten per bedrijf naar een geconsolideerd niveau.

Hieronder zie je het Cashflow Dashboard voor een eerste bedrijf in een consolidatie-omgeving.

Dashboard Liquiditeit eerste bedrijf

En zo kun je voor elk opvolgend bedrijf dat tot de consolidatie behoort de liquiditeitsplanning beoordelen, zoals hieronder voor het tweede bedrijf:

Dashboard Liquiditeit tweede bedrijf

En vervolgens is diezelfde view ook zichtbaar voor de totale organisatie:

Dashboard Liquiditeit Consolidatie

Behalve dit dashboard heb je natuurlijk ook de mogelijkheid om de liquiditeitsplanning in cijfers te beoordelen:

Details liquiditeitsplanning per week geconsolideerd

En daarbij heb je natuurlijk ook de mogelijkheid om dit nog steeds per bedrijf te beoordelen als onderdeel van de consolidatie, zoals hieronder is weergegeven:

Details liquiditeitsplanning per bedrijf

Ook in het Dashboard Managementrapportage is het mogelijk om geconsolideerd te werken. Je hebt daarbij de mogelijkheid om alle grootboekrekeningen van alle afzonderlijke bedrijven te ‘mappen’ in een consolidatiemodel en daardoor overzicht te krijgen over de financiële gang van zaken van de hele groep (zie hieronder):

Dashboard Management Rapportages resultatenrekening consolidatie

Zoals je kunt zien krijg je hier de mogelijkheid om de totale groep in beeld te hebben, maar ook kun je die per afzonderlijke onderneming in beeld krijgen.

Het proces van het ‘mappen’ van de rekeningschema’s in het consolidatiemodel is natuurlijk erg belangrijk en is in CashController erg gemakkelijk te doen met behulp van de onderdelen ‘Configuratie Rapportage’ en ‘Configuratie Consolidatie’.

Configuratie Rapportage

Deze tegel geeft automatisch aan wanneer er zich nieuwe rekeningen voordoen die in het model moeten worden opgenomen, zodat je hier niet naar hoeft te zoeken. Ditzelfde gebeurt ook in het onderdeel ‘Configuratie Consolidatie’ zodat je in één oogopslag ziet waar je de wijzigingen moet doorvoeren om snel en gemakkelijk aanpassingen door te voeren.