Consolidatie

Financieel Overzicht

Als groeiende MKB-ondernemer wilt u het overzicht behouden. En zeker als uw bedrijfsactiviteiten zich uitbreiden over meerdere ondernemingen en dus meerdere administraties met vaak uiteenlopende rekeningschema’s is het belangrijk om zowel per bedrijf als in totaal goed geïnformeerd te worden over de lopende en toekomstige financiële gang van zaken.

Praktische ‘mapping’

Bij een consolidatie is het belangrijk om een indeling te maken, waar alle onderliggende bedrijven in ‘passen’. Normaliter kost het maken van zo’n mapping veel tijd en is de kans aanzienlijk dat deze na verloop van tijd moet worden aangepast. Ingegeven door nieuwe inzichten of door een snelle groei van de onderneming. Het platform waarop CashController is ontwikkeld heeft uitgebreide mogelijkheden om dit op een gemakkelijke manier aan te passen. En dat is zeker belangrijk als u wilt variëren met verschillende bedrijven, rubriekindelingen en verdichtingen.

Online demo aanvragen Starten met CashController

Sluiten