Corona in Nederland: Wie betaalt de rekening?

 • Berichtcategorie:Liquiditeit

Afgelopen donderdag gaf de directeur van DNB in zijn interview met Nieuwsuur aan dat ‘we’ pas een inschatting kunnen maken van de economische schade zodra het virus onder controle is. Wel denkt hij zeker te weten dat er schade is. Je hoeft daar ook geen profeet voor te zijn om tot zo’n globale inschatting te komen. Wellicht is een dergelijke uitlating in het macro-economische landschap gewaagd, echter binnen het MKB zet dat geen zoden aan de dijk.

In datzelfde interview wordt aangegeven dat banken in staat moeten worden geacht om financieel in te springen, daar waar nodig. Bovendien geeft na het nachtelijk overleg in de tweede kamer Minister Hoekstra van Financiën gul aan dat hij zo 90 miljard in de Coronacrisis kan steken. Er worden al ‘een aantal nieuwe maatregelen’ aangekondigd om de economische problemen voor met name het bedrijfsleven te verzachten. Dat klinkt hoopvol!

Een dag later geeft Wiebes al aan dat er geen verregaande maatregelen gaan worden genomen en dat ondernemers voor een tegemoetkoming hun problemen op papier zullen moeten aantonen. Waar eerst Minister Rutte op donderdagnacht al in zijn betoog duidelijk aangeeft, dat we deze crisis met z’n allen – 17 mln. mensen – zullen moeten bezweren, neemt zijn staatssecretaris alweer een stapje terug. Hoe herkenbaar is dit?

Binnen 24 uur wordt de hoop van de Minister getemperd door zijn eigen aangestelde penningmeesters, terwijl we ons eigenlijk geen zorgen zouden moeten maken, omdat er voldoende geld is. Alweer geen concrete aanpak maar steeds meer terugtrekkende bewegingen van de overheid. Waarom kan er geen concrete actie worden voorgesteld op basis van de reële veronderstelling dat Corona nog zeker 6 weken in ons midden zal blijven?

Dat is nu juist waar ondernemend Nederland (MKB is de motor van de economie) zo dringend behoefte aan heeft. Oftewel de vraag is ……..wie betaalt de rekening ………… en vooral wanneer?

De MKB-praktijk

Ondernemers hebben NU te maken met een forse terugloop van opdrachten. Denk aan de horeca, toerisme, congressen-branche, groothandel, transport, dienstverlening, noem maar op. De omzet valt keihard terug en de vaste kosten blijven. Personeel naar huis sturen wil immers niet zeggen dat je ze niet meer hoeft te betalen.

De vraag is hoe lang je dit als ondernemer volhoudt om nog aan je verplichtingen te blijven voldoen als de omzet opdroogt? Kunnen we met z’n allen wachten totdat heer Knot de schade gaat opnemen zodra het virus onder controle is (waarschijnlijk pas in juni als het warmer weer wordt)? Is de overheid een snelle partner die meteen haar beurs trekt of moeten er ingewikkelde formulieren worden ingevuld, waar maanden aan een kostenverslindende beoordeling overheen gaat, voordat er ook maar 1 cent aan schade wordt uitbetaald?

Op basis van het verleden (biedt waarschijnlijk wel garantie voor de toekomst) Is met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid vast te stellen dat de woorden van DNB, de banken en overheid niet meteen in daden en zeker niet in geld worden omgezet. Er is maar één ding zeker: met deze onzekerheid dien je als ondernemer nu juist rekening te houden.

De oplossing voor bedrijven in Nederland

In het verlengde van de oproep van minister-president Rutte om deze last met ons allen te dragen, is de volgende pragmatische benadering wellicht een optie voor het MKB:

 • Stop de betaling van aflossingen en renteverplichtingen aan banken (hebben geld genoeg);
 • Stop de betalingen van alle bedrijfsmatige belastingen zoals Vpb, BTW en Loonbelasting aan de overheid (die eten er geen boterham minder om);
 • Verdeel de ineffectieve personeelskosten van deze periode van 6 weken onder alle betrokken partijen:
  • personeel neemt verplicht 2 weken vrij;
  • de overheid betaalt 2 weken salaris;
  • de bank financiert 2 weken salaris;
 • MKB-bedrijven onderling betrachten een soepele houding naar elkaar toe vanwege het feit dat we al decennia lang met elkaar de motor van de economie zijn en worden hierbij bijgestaan door een soepele kredietverstrekking vanuit Borgstellingskrediet (BMKB) ter beoordeling aan de bancaire sector.

Als Minister Hoekstra en de heer Knot nu zo concreet zouden kunnen worden, was het voor menig onderneming in ieder geval een geruststelling om de continuïteit gewaarborgd te zien. En een dergelijke zekerheid lijkt me in dergelijke hectische tijden toch wel heel erg gewenst voor Nederland.

De oplossing voor het MKB

Helaas is het niet erg waarschijnlijk dat dergelijke effectieve oplossingen zullen worden overgenomen door voornoemde partijen. Vandaar dat we gelukkig nog CashController hebben, waarmee u als ondernemer alvast een berekening kunt maken hoe uw financiële positie zich gaat ontwikkelen als het Coronavirus nog 6 weken aanhoudt. Hiermee weet u in ieder geval voor u zelf en mogelijk voor uw financier waar u aan toe bent en kunt u daarop anticiperen en uw geldstromen beheren.

Wilt u hier meer over weten, neem dan gerust contact met ons op.

Neem contact op