Hoofdbrekens over cashflowplanning

Niets is grilliger en onvoorspelbaarder dan de toekomstige cashflow voor MKB-ondernemingen. In tegenstelling tot grootbedrijven, waar meer sprake is van een vaste structuur, is flexibiliteit de sleutel om in te kunnen spelen op de wensen en eisen van klanten, leveranciers en andere ‘stake-holders’ van het MKB.

Vandaar dat strategische voorspellingen te weinig toegevoegde waarde hebben voor de korte termijn en de waan van de dag, waar de MKB-ondernemer mee te maken heeft. Vooral daar waar liquiditeitskrapte een ‘issue’ is, en de gewenste financiële buffers ontbreken, is financiële wendbaarheid een must om te overleven.

We hebben inmiddels ervaren dat alleen met een goede cashflowplanning de MKB-ondernemer de beste financiële beslissingen voor zijn bedrijf kan nemen. En dat betekent dat we afscheid nemen van het ´old-school-model´ op basis van strategische instellingen. De MKB-ondernemer maakt veel meer gebruik van alle specifieke details, waar hij in de praktijk mee te maken heeft.

Vanuit onze ervaring hebben wij een overzicht gemaakt van de belangrijkste elementen, die in de praktijk van het MKB hèt verschil maken om de cashflow echt goed in beeld te krijgen en die de ondernemer echt helpen bij zijn financiële bedrijfsvoering.

Dit E-book levert een bijdrage tot verbetering van wederzijds begrip over cashflow in het samenspel tussen ondernemer, adviseur en financier. Hiermee kan veel tijd bespaard worden bij het beoordelen van financieringsvraagstukken en het oplossen van liquiditeitsproblemen.

Lees het complete E-book:De 10 geheimen over succesvolle cashflowplanning voor het MKB

Online demo aanvragen