Financieringsbegroting in de MKB-praktijk

De inschatting van je omzet, inkopen en kosten voor het komend jaar is de betekenis van de financieringsbegroting. In de praktijk van het MKB kun je daar dan verschillend mee omgaan. Dat is aan jou als ondernemer en wordt ook bepaald door de fase waar je in zit. Je kunt de begroting tot op grootboekrekeningniveau bepalen, maar dit is niet altijd nodig. Je kunt de begroting inzetten als taakstellend en hieraan vasthouden. Of je past deze in de loop van het jaar aan op basis van nieuwe ontwikkelingen en dan heet het forecasting. Waar het in het MKB om draait is dat je in de loop van het jaar een vergelijking maakt met de realiteit en daaruit kunt aflezen of je beter of slechter presteert dan verwacht. Hoe dat precies in zijn werk gaat, lees je hier!

Wat is een financieringsbegroting?

Een financieringsbegroting laat zien hoe dat je onderneming wordt gefinancierd. Men denkt dan vaak alleen aan investeringen, maar een financieringsbegroting heeft betrekking op de totale financiering van je bedrijf. Dus niet alleen nieuwe investeringen, maar ook bestaande activa. En dan niet alleen de vaste activa zoals inventaris, hardware en auto’s maar ook de vlottende activa zoals voorraden en onderhanden werk of vorderingen zoals debiteuren. Kortom je totale bedrijf heeft hiermee te maken.

Vaak wordt dit op maandbasis gepresenteerd en kun je daarmee beoordelen of je voldoende financiële ruimte hebt om de ontwikkeling van je onderneming in goede banen te leiden. Zo’n financieringsbegroting wordt vaak gemaakt voor een investeringsbeoordeling, waarbij de nieuwe de rente- en aflossingsverplichtingen (die uit de investeringsplannen voortvloeien) worden doorgerekend.

Waarom heb je een financieringsbegroting nodig?

Het is prettig als je als ondernemer de beschikking hebt over voldoende financiële ruimte om je plannen te kunnen verwezenlijken. Als dat namelijk niet het geval is, word je enorm afgeleid van je core-business om nieuwe afspraken met je klanten, leveranciers en financiers te maken. Feitelijk zaken waar je niet mee bezig wilt zijn. Heel vaak krijgt cashflow pas aandacht als er een tekort is. Terwijl cashflow veel belangrijker is dan winst. Een bedrijf kan bijvoorbeeld gerust zonder problemen 3 jaar achtereen verlies maken, maar als je 3 maanden over te weinig cashflow beschikt, kan dat het einde van je onderneming betekenen.

Inzicht in de toekomst is dus belangrijk, vooral bij uitbreiding van je bedrijf of bij het aangaan van nieuwe investeringen en bijkomende verplichtingen. Als je daarbij de gang naar de bank of een andere financier gaat maken, is het nodig om een financieringsbegroting aan te kunnen leveren. Zodoende kan een financier bepalen of de financieringsaanvraag haalbaar is.

Ook wordt een financieringsbegroting wel ingezet bij een herstructurering van het bedrijf. Vaak komt dit voor als een bedrijf in zwaar weer terecht is gekomen, waarbij opnieuw wordt gekeken naar de financiële structuur en er een hernieuwde berekening wordt gemaakt van de aflossingscapaciteit en ook op basis van een liquiditeitsbegroting wordt gekeken naar mogelijke aanpassingen op de balans. Vaak zijn dit ingewikkelde berekeningen, waar een financieel adviseur zich in kan vastbijten om tot een verbeterde financiële structuur te komen.

Hoe maak je een financieringsbegroting?

Een financieringsbegroting is feitelijk niets anders dan een balansbegroting en heeft dan betrekking op de passiva-zijde oftewel de financieringskant. Deze worden veelal in een spreadsheet gemaakt en zien er in grote lijnen hetzelfde uit (zie roodomlijnde gedeelte hieronder):

financieringsbegroting-voorbeeld

In deze balansbegroting zie je dus hoe de activa (bovenste gedeelte van de balans) gefinancierd worden door de passiva (onderste gedeelte van de balans).
In deze financieringsbegroting zie je op maandbasis hoe de onderneming wordt gefinancierd. Onderdeel daarvan is ook de liquiditeitsbegroting, waarvan de uitkomsten in dit geval gepresenteerd worden in de ‘Liquide middelen’. Hierin zie je hoe het verloop van het banksaldo zich maandelijks ontwikkelt.

Maak een financieringsbegroting met CashController

Zoals eerder gezegd is een financieringsbegroting niets meer of minder dan een balansbegroting die per maand het verloop van de financierings-zijde van de balans in beeld brengt.

In CashController is het mogelijk om dit op een geautomatiseerde manier te berekenen, waarbij je slechts enkele instellingen in je rapportageformat moet aangeven om ervoor te zorgen dat er de consequenties vanuit je v&w- en liquiditeitsbegroting daar waar nodig worden doorgerekend:

cashcontroller-balansbegroting-instellingen

Omdat het bovendien belangrijk is om je financieringsbegroting continu te kunnen beoordelen, wordt deze automatisch bijgewerkt op basis van de meest actuele stand van je boekhouding en je (eventueel bijgestelde) verwachtingen over de toekomst, zodat het bovendien niet veel tijd kost om dit inzicht te behouden.

Wil je ook gemakkelijk een financieringsbegroting maken? Vraag dan nu een online demo aan!

Online demo aanvragen