Wat is een G-rekening

Voor MKB-bedrijven die met een G-rekening werken is het probleem dat hier geld op staat, dat alleen gebruikt mag worden voor het doen van betalingen aan de fiscus en sociale lasten. Oftewel, het kan zijn dat je voldoende liquiditeiten hebt, maar dat je er dan niet bij kunt om hier ‘normale’ betalingen mee te doen.

Dat komt omdat een G-rekening een speciale geblokkeerde bankrekening is, die alleen mag worden gebruikt voor het doen van betalingen van omzetbelasting, loonbelasting en premies aan de belastingdienst of aan de G-rekening van je onderaannemers. Van een G-rekening kun je geen andere betalingen doen.

Voor wie is de G-rekening bestemd

De G-rekening komt voor bij bedrijven die gebruik maken van personeel dat ingehuurd wordt bij een uitzendbureau of payroller. In die situatie is de ‘hoofdaannemer’ verantwoordelijk voor de afdracht van loonbelasting en sociale premies. Als deze namelijk niet betaald zou worden door het uitzendbureau of payroller, houdt de belastingdienst de hoofdaannemer verantwoordelijk.

Om die reden wordt een bepaald percentage van de omzet (vaak variërend van 35 – 45%) gereserveerd op de G-rekening.

Waarom heb je een G-rekening nodig

Je hebt een G-rekening nodig in de situatie dat je werkt met onderaannemers en er zeker van wilt zijn dat je niet aansprakelijk kunt worden gesteld voor het wanbetalen van loonheffingen door jouw onderaannemers.

Het systeem van deze G-rekeningen zorgt ervoor dat er op basis van de gerealiseerde omzet voldoende liquiditeit wordt gereserveerd voor de betaling van de sociale lasten. Doordat er van deze G-rekening verder niets anders betaald kan worden dan aan belasting en sociale lasten, weet je zeker dat dit 100% geregeld is.

Je mag met deze rekening dus niet:

  • Overboeken naar andere rekeningen
  • Een negatief saldo hebben
  • Kasstortingen of -opnames doen

Hoe kan je een G-rekening openen

Het aanvragen van een G-rekening begint bij de belastingdienst. Door het invullen van een aanvraagformulier kun je goedkeuring krijgen en ontvang je een zgn. ‘Overeenkomst-G-rekening’. Daarna kun jij met deze overeenkomst bij de bank een G-rekening openen.

Wat is het juiste percentage bij de G-rekening

Het percentage dat je van je omzet op de G-rekening moet reserveren, kun je in onderling overleg met je onderaannemer bepalen en ligt rond 35-45%.

Staat er te veel geld op mijn G-rekening?

Een percentage van 35-45% is vaak voldoende om te voldoen aan de loonbelasting en sociale lasten. Sterker nog, vaak is dit percentage eerder te hoog dan te weinig.

En als het percentage te hoog is (wat betekent dat er onnodig veel geld naar je G-rekening gaat), kan dit leiden tot te weinig geld voor de normale bedrijfsvoering.

Als je ziet dat er te veel geld gaat naar je G-rekening gaat, kan je een aanvraag bij de Belastingdienst doen om dit te deblokkeren. Echter, is dit in de praktijk vaak een rompslomp om te doen en wil je het liever voorkomen.

Om dit te voorkomen, kan je in CashController gebruik maken van de G-rekening uitbreiding. Hiermee kan je precies zien hoeveel geld er naar je normale bedrijfsvoering gaat:

cashflow-overzicht

En hoeveel geld er naar je G-rekening gaat:

g-rekening-overzicht

Op basis hiervan kan je dus precies zien wanneer je te veel geld (onnodig) reserveert naar je G-rekening. En als je dit ziet, kan je er vervolgens voor kiezen om minder geld te reserveren op de G-rekening.

Dat kan in zijn totaal (een algemeen percentage voor alles), maar je kan dit percentage ook per klant instellen:

g-rekening-percentage-per-klant

Door deze percentages te verlagen, zorg je ervoor dat er minder geld op de G-rekening wordt gereserveerd en er dus meer voor de reguliere cashflow over blijft.

Daarnaast is het in CashController ook mogelijk om te bepalen welke uitgaven met welke kasstroom worden betaald:

g-rekening-uitgaven

In bovenstaand voorbeeld, zie je dat “Deblokkering” en “Lonen” worden betaald met de Algemene kas en dat “Loonbelasting” en “deblokkering g-rek” worden betaald met de G-rekening.

Kortom, met de G-rekening uitbreiding van CashController kan je:

  • Inzien als er te veel geld gaat naar de G-rekening
  • Het G-rekening percentage aanpassen in het algemeen of per klant
  • Bepalen welke uitgaven met welke kasstroom worden betaald

Wil je meer weten over CashController en de G-Rekening? Vraag dan vrijblijvend een online demo aan!

Ik wil een gratis online demo