Het maken van een begroting kan op vele manieren en varieert van een extrapolatie van de cijfers van vorig jaar tot een uitgekiende berekening op basis van bepaalde uitgangspunten. In de praktijk van de meeste MKB-bedrijven is de aanleiding hiervoor een gesprek met de bank. Voor de wat grotere bedrijven is het een financieel houvast en vertaalslag vanuit de visie van een bedrijf.

Het doel van een begroting is om een doel te stellen en ook tussentijds te kunnen meten of de organisatie op koers ligt. Hiervoor wordt veelal de maandelijkse budgetcyclus gebruikt om een goede vergelijking te maken en eventueel daar waar nodig bij te stellen.

Bij CashController proberen we het u zo gemakkelijk mogelijk te maken door een begroting te kunnen baseren op historische cijfers of bij een meerjarenbegroting door te rekenen vanaf een eerste begrotingsjaar. We hebben hiervoor een zgn. Wizard bedacht die het u mogelijk maakt om te begroten zonder dat u dat veel tijd kost.

In dit onderdeel kunt u gebruik maken van een Wizard, die het u mogelijk maakt om direct een meerjarenbegroting in te voeren, zonder dat dit u meer tijd kost.

Zo kunt u kiezen welk jaar als basis dient en op welke manier u deze cijfers wilt doorzetten naar de jaren erna. U kunt hiermee per rubriek instellen welke groei er van toepassing is en of de seizoenspatronen moeten worden meegenomen. Zodoende kost het u weinig tijd om een eerste begroting te maken.

Wat daarbij nog extra handig is, is de mogelijkheid om uw begroting te baseren op forecastcijfers. En dat is handig omdat u uw begroting natuurlijk altijd wilt opstellen op basis van de meest actuele informatie. Dus stel dat u in oktober al een eerste begroting wilt opstellen voor het jaar daarna, dan kunt u gebruik maken van de forecastcijfers van dat moment, oftewel de actuals t/m september en de begroting t/m december. Deze forecast kan dan worden ingezet als basis voor de eerste begroting voor het komende begrotingsjaar. Dat bespaart u veel rekenwerk en kunt u elke maand weer bijstellen, zonder dat dit extra tijd kost.