exact-globe-koppeling

Koppeling met Exact Globe

Al enige jaren is CashController een uitstekende aanvulling op de administratie van Exact Globe. De toegevoegde waarde van CashController zit met name in de consolidatie van een groep van bedrijven die zowel op groepsniveau als individueel goede informatie willen hebben over de huidige en toekomstige gang van zaken.

En dan niet alleen op het gebied van v&w, maar ook cashflow en balans. Met name de balansbegroting geeft een goed totaalbeeld van de toekomstige huishouding van een onderneming en in CashController worden op basis van de meest actuele balanspositie en forecast-scenario’s 100% kloppende berekeningen gemaakt, zodat je je hier een goed beeld van kunt vormen.

Een goede koppeling daarbij is dan ook erg belangrijk, waarbij alle relevante informatie die vanuit Exact Globe nodig is om de toekomst in beeld te brengen, in CashController wordt ingelezen. Deze koppeling gaat zelfs zo ver, dat niet alleen de openstaande posten debiteuren en crediteuren worden ingelezen, maar ook de in- en verkooporders.

Deze koppeling is in beheer bij onze Exact Globe partner Quercis, die met hun kennis en kunde van Exact Globe ervoor zorgt dat alle relevante informatie om tussentijdse rapportages, liquiditeits- of balansprognoses te kunnen maken, van elke Exact Globe relatie wordt ingelezen.

De corporate versie van CashController is het meest geschikt voor de Exact Globe gebruiker, omdat daarmee het inzicht voor de hele groep van aangesloten ondernemingen in beeld wordt gebracht en ook de meest bijzondere aansluitingen met deze koppeling kunnen worden gemaakt.

Wilt u hierover meer informatie, neemt u dan gerust contact met ons op!

Online demo aanvragen