koppeling-excel

Koppeling met Excel

Uiteraard ontbreekt onze koppeling met Excel niet in deze lijst. Voor die boekhoudpakketten waarmee wij (nog) geen online-koppeling hebben, maken we gebruik van Excel. Ook voor de wat specifiekere koppelingen zoals bijvoorbeeld voor het inlezen van orders en bestellingen, maken we gebruik van Excel. Uiteraard op basis van een specifiek en afgesproken format.
 
Ook voor tussentijdse rapportages, die om wat voor reden ook andere cijfers bevatten dan zoals deze in de administratie staan (bijvoorbeeld voor het bundelen van bedrijven), is Excel een uitstekende bron om de rapportages op te baseren.

Online demo aanvragen