exact-globe-koppeling

Koppeling met Exact Globe

Al enige jaren zorgt de koppeling met Exact Globe voor een uitstekende aanvulling in de management-informatie voor jouw bedrijf. De toegevoegde waarde van CashController zit met name in de consolidatie van een groep van bedrijven die zowel op groepsniveau als individueel goede informatie willen hebben over de huidige en toekomstige gang van zaken.

En dan niet alleen op het gebied van v&w, maar ook cashflow en balans. Met name de balansbegroting geeft een goed totaalbeeld van de toekomstige huishouding van een onderneming. In CashController wordt op basis van de meest actuele balanspositie en forecast-scenario’s 100% kloppende berekeningen gemaakt, zodat je je hier een goed beeld van kunt vormen.

Een goede koppeling daarbij is dan ook erg belangrijk, waarbij alle relevante informatie die vanuit Exact Globe nodig is om de toekomst in beeld te brengen, in CashController wordt ingelezen. Behalve de aansluiting van de openstaande posten debiteuren en crediteuren, worden ook de openstaande in- en verkooporders ingelezen.

De ontwikkeling van deze koppeling is in samenwerking met onze Exact Globe partner Quercis. Met hun kennis en kunde van Exact Globe zorgen zij ervoor dat alle relevante informatie om tussentijdse rapportages, liquiditeits- of balansprognoses te kunnen maken, van elke Exact Globe relatie wordt ingelezen.

De corporate versie van CashController is het meest geschikt voor de Exact Globe gebruiker, omdat daarmee het inzicht voor de hele groep van aangesloten ondernemingen in beeld wordt gebracht en ook de meest bijzondere aansluitingen met deze connectie kunnen worden gemaakt.

Wil je hierover meer informatie, neem dan gerust contact met ons op!

Online demo aanvragen