yuki-koppeling

Koppeling met Yuki

De koppeling met Yuki zorgt voor een soepele doorberekening van je cashflowplanning op basis van de betalingsafspraken die je met je klanten en leveranciers gemaakt hebt. Doordat je zelf de mogelijkheid hebt om hier nog jouw forecast aan toe te voegen, heb je een uitstekend beeld van de ontwikkeling van jouw cashflowplanning op weekbasis voor een periode van 1 kwartaal tot jaren vooruit.

Deze koppeling haalt alle data uit jouw boekhouding die nodig zijn om op een gemakkelijke manier aan liquiditeitsplanning te kunnen doen. De openstaande debiteuren-, crediteuren- en banksaldi worden ingelezen en doorgerekend naar een wekelijkse liquiditeitsplanning.

Deze is gebaseerd op de afspraken die je met jouw klanten en leveranciers hebt gemaakt, tot op factuurniveau. En als je hierin wilt muteren, omdat de situatie daarom vraagt, dan wordt het effect hiervan direct doorgerekend. Deze precisie in combinatie met de snelheid en gemak zorgt voor een optimaal beheer van je cashflowplanning.

Beide systemen versterken elkaar doordat ze uitblinken in  gebruiksvriendelijkheid en laagdrempeligheid om daarmee het administratieve leven voor de ondernemer en zijn accountant gemakkelijker te maken. Deze online koppeling is ontwikkeld in samenwerking met Yuki-partner Duopact. Hiermee is het zeker dat de data uit Yuki altijd op basis van de meest actuele Yuki-versie en omgeving automatisch wordt ingelezen.

Wil je hierover meer informatie, neem dan gerust contact met ons op!

Online demo aanvragen