yuki-koppeling

Koppeling met Yuki

Sinds kort hebben wij een koppeling met Yuki. Deze combinatie zorgt voor een soepele doorberekening van je liquiditeitsplanning op basis van de betalingsafspraken die je met je klanten en leveranciers gemaakt hebt.

De koppeling met Yuki haalt alle data uit jouw boekhouding die nodig zijn om op een gemakkelijke manier aan liquiditeitsplanning te kunnen doen. De debiteuren-, crediteuren- en banksaldi worden ingelezen en doorgerekend naar een wekelijkse liquiditeitsplanning. Deze is gebaseerd op de afspraken die je met jouw klanten en leveranciers hebt gemaakt, tot op factuurniveau. En als je hierin wilt muteren, omdat de situatie daarom vraagt, dan wordt het effect hiervan direct doorgerekend. Deze precisie in combinatie met de snelheid en gemak zorgt voor een optimaal beheer van je liquiditeit.

Beide systemen versterken elkaar doordat ze uitblinken in  gebruiksvriendelijkheid en laagdrempeligheid om daarmee het administratieve leven voor de ondernemer en zijn accountant gemakkelijker te maken.

Wil je hierover meer informatie, neem dan gerust contact met ons op!

Online demo aanvragen