Liquiditeit in de MKB-praktijk

In de praktijk van het MKB betekent liquiditeit dat er voldoende geld op je rekening moet staan om aan je verplichtingen te kunnen voldoen. Natuurlijk kan het wel eens voorkomen dat er een liquiditeitstekort is, maar wordt het structureel dan is dat een bedreiging voor de continuïteit en zul je als ondernemer in actie moeten komen. Jouw bedrijf kan gerust 3 jaar verlies draaien, maar zit je 3 maanden met een liquiditeitsprobleem, dan overleef je dat niet. Daarom is het zo belangrijk om inzicht te houden in je toekomstige liquiditeit. Dit speelt met name bij snelgroeiende, seizoensgevoelige, kapitaalintensieve en ‘zwaar-weer’ bedrijven. Hoe jij je liquiditeit kunt voorspellen en zodoende grip houdt, lees je hier!

Wat is Liquiditeit?

Liquiditeit is het vermogen om je korte termijn verplichtingen te kunnen betalen. Liquiditeit is daarmee zeker niet hetzelfde als winst. Winst is het verschil tussen omzet en kosten. Liquiditeit wordt bepaald door het verschil tussen inkomsten en uitgaven. Als je winst maakt, betekent dit niet automatisch dat je liquiditeit ook stijgt. Het zijn twee verschillende begrippen die zeker niet altijd hand in hand samen gaan.

Het grote belang van een positieve liquiditeit wordt benadrukt in de uitspraak ‘Cash = King’. Waar dan ook nog vaak aan toegevoegd wordt ‘en winst is een interpretatie’. Zeker in de afgelopen Corona-crisis werd duidelijk hoe belangrijk liquiditeit in de MKB-praktijk is. Het beschikken over positieve liquiditeit is belangrijker voor de continuïteit dan het maken van winst.

Waarom is liquiditeit belangrijk?

Liquiditeit is de smeerolie van je bedrijf. En als daar niet genoeg van aanwezig is, begint je motor te sputteren. Een negatieve liquiditeit betekent dat er meer geld uit je bedrijf gaat, dan dat er binnenkomt. Dat betekent dat je dan niet meer op de korte termijn aan je betalingsverplichtingen kunt voldoen en dat kan aanzienlijke gevolgen hebben. Kortom, voldoende liquiditeit is belangrijk, zodat je de groei van je bedrijf in goede banen kunt leiden.

Liquiditeit berekenen

Je liquiditeit is dus positief als je inkomsten hoger zijn dan je uitgaven en je kunt dit op twee manieren berekenen:

  1. Liquiditeit = inkomende geldstroom minus uitgaande geldstroom (directe methode)
  2. Cashflow = winst + afschrijvingskosten (indirecte methode)

Uiteindelijk is de uitkomst van beide methodes hetzelfde, echter de manier waarop dit berekend wordt is totaal verschillend. De directe methode is zeer geschikt voor de MKB-ondernemer en laat voor elke periode zien welke bedragen binnen komen en welke eruit gaan. De indirecte methode is een analytische benadering, die meer op accountants en bedrijfsadviseurs van toepassing is. Deze geeft de analyse hoe deze geldstromen verdeeld zijn in operationele en niet-operationele activiteiten en geeft hiermee antwoord op het waarom van de gepresenteerde liquiditeit.

De directe methode is hiermee wat praktischer ingesteld, terwijl de indirecte methode meer is afgestemd op de analytische beoordeling.

Het is nuttig te weten hoe je liquiditeit er nu voor staat, maar het is nóg nuttiger te weten hoe deze in de toekomst eruit ziet. Uit een liquiditeitsprognose volgt welke middelen je nodig hebt om je directe verplichtingen te kunnen betalen, zoals rekeningen van leveranciers, huur en salarissen van medewerkers. Je kunt met zo’n liquiditeitsprognose je financiële risico’s inschatten en tijdig ingrijpen.

liquiditeitsprognose-voorbeeld

In bovenstaande liquiditeitsprognose kun je zien hoe je liquiditeit voor de komende maanden zich ontwikkelt. In bovenstaand voorbeeld zie je dat er in de maanden mei t/m november een liquiditeit-tekort is. Het is goed om dat vooraf te zien, zodat je dan nog tijdig maatregelen kunt nemen om daar op een goede manier mee om te gaan. Zoals praten met je klanten over een snellere betaling of juist met je leveranciers over een tragere betaling of met de bank over meer krediet of een andere financieringsvorm zoals factoring.

Tips voor een betere liquiditeit

  1. Bereken je actuele liquiditeit regelmatig en maak prognoses, zodat je altijd inzicht in je geldstromen hebt.
  2. Maak het voor klanten eenvoudig je te betalen. Bied meerdere betaalopties, zoals bankoverschrijving, creditcard, pinnen en bijvoorbeeld PayPal.
  3. Stimuleer klanten om je zo snel mogelijk te betalen. Kies een zo kort mogelijke betalingstermijn, wacht niet met herinneren en aanmanen – en bied klanten een korting op hun factuur als ze eerder betalen.
  4. Betaal je eigen rekeningen zo laat mogelijk. Daarmee samenhangend: te laat betalen kan boetes opleveren. Dat is juist weer niet goed voor je liquiditeit – dus niet doen.
  5. Als je te maken hebt met seizoens- of andere invloeden, houd daar dan rekening mee bij de berekening van je liquiditeit prognose.
  6. Beoordeel de mogelijkheden van alternatieve financieringsvormen in je liquiditeit prognose. De uitkomst zou wel eens kunnen zijn dat je weliswaar meer kosten voor je rekening moet nemen, maar dat je met de extra financieringsruimte meer projecten aankunt en dus meer winst genereert met je bedrijf.

Automatisch je liquiditeit berekenen met CashController

Met CashController creëer je wekelijks inzicht in je toekomstige liquiditeit volgens de directe methode. Je krijgt daarmee een actueel inzicht voor de komende (minstens) 13 weken op basis van je meest actuele financiële situatie.

dashboard-liquiditeit

Door een naadloze aansluiting op je boekhouding wordt de in- en uitgaande liquiditeit op basis van jouw debiteuren en crediteuren automatisch doorgerekend, waardoor je in één oogopslag kunt zien of je de komende weken over voldoende liquiditeit beschikt.

In CashController wordt de liquiditeitsprognose berekend op basis van het werkelijke betalingsgedrag van je klanten en de betalingsafspraken die jij met je leveranciers hebt gemaakt. Dit wordt tot op factuurniveau doorgerekend en op weekbasis gepresenteerd. Bovendien kun je de liquiditeit berekenen door aanpassingen door te voeren, waardoor je direct het liquiditeitseffect kunt zien bij wijziging van de gemaakte afspraken. Dat maakt CashController zo uniek en toepasbaar voor het MKB.

Bovendien kun je jouw meest actuele verwachtingen over de komende omzet en kosten in dit model aanpassen, zodat je hiermee nog verder vooruit kunt kijken, zonder dat dit veel tijd en moeite kost. Juist in dit Corona-tijdperk is het belangrijk om de oorspronkelijke begroting aan te kunnen passen en dan het effect van die wijziging voor de toekomstige liquiditeit te kunnen beoordelen. Daarmee kun je natuurlijk ook verder vooruit kijken tot een aantal jaar. Het is namelijk niet alleen belangrijk om in tijden van crisis de korte termijn te overzien, maar zeker ook de periode erna.

Zeker in deze Corona crisis wordt er op de korte termijn door de overheid en door banken hulp geboden. Hiermee is de korte termijn liquiditeit op orde. Wat men zich niet altijd realiseert is dat de verplichting om (terug) te betalen daarmee naar een later tijdstip is verschoven. Vandaar dat het zo belangrijk is om ook de langere termijn te beoordelen. Met CashController kun je hiermee zien of deze verplichting op een later moment – bij een weer herstelde bedrijfsvoering – wel kan worden betaald.

Wil je ook automatisch je liquiditeit berekenen met CashController? Vraag dan nu een online demo aan!

Online demo aanvragen