Liquiditeitsbegroting in de MKB-praktijk

In de praktijk van het MKB kun je met een liquiditeitsbegroting zien of er voldoende geld op je rekening zal zijn om aan je verplichtingen te kunnen voldoen. Natuurlijk kan het wel eens voorkomen dat er een liquiditeitstekort is, maar wordt het structureel dan is dat een bedreiging voor de continuïteit en zul je als ondernemer in actie moeten komen. Jouw bedrijf kan gerust 3 jaar verlies draaien, maar zit je 3 maanden met een liquiditeitsprobleem, dan overleef je dat niet. Daarom is het zo belangrijk om inzicht te houden in je toekomstige liquiditeit. Dit speelt met name bij snelgroeiende, seizoensgevoelige, kapitaalintensieve en ‘zwaar-weer’ bedrijven. Hoe jij een liquiditeitsbegroting kunt maken zodoende grip houdt, lees je hier!

Wat is een liquiditeitsbegroting?

Met een liquiditeitsbegroting kun je het verloop van je bankrekening voor de komende periode zien. Vaak wordt dit op maandbasis gepresenteerd en kun je daarmee beoordelen of je voldoende financiële ruimte hebt om de ontwikkeling van je onderneming in goede banen te leiden. Zo’n liquiditeitsbegroting wordt dan gebaseerd op je normale operationele bedrijfsvoering en ook (indien van toepassing) op je investeringsplannen en de rente- en aflossingsverplichtingen bij de bank, die voortvloeien uit de financieringen.

Waarom heb je een liquiditeitsbegroting nodig?

Het is prettig als je als ondernemer de beschikking hebt over voldoende financiële ruimte om je plannen te kunnen verwezenlijken. Als dat namelijk niet het geval is, word je enorm afgeleid van je core-business om nieuwe afspraken met je klanten, leveranciers en financiers te maken. Feitelijk zaken waar je niet mee bezig wilt zijn. Heel vaak krijgt cashflow pas aandacht als er een tekort is. Terwijl cashflow veel belangrijker is dan winst. Een bedrijf kan bijvoorbeeld gerust zonder problemen 3 jaar achtereen verlies maken, maar als je 3 maanden over te weinig cashflow beschikt, kan dat het einde van je onderneming betekenen.

Inzicht in de toekomst is dus belangrijk en in sommige situaties zelfs noodzakelijk. Zeker als je de gang naar de bank of een andere financier gaat maken is het nodig om een liquiditeitsbegroting aan te kunnen leveren. Zodoende kan een financier bepalen of de financieringsaanvraag haalbaar is.

Hoe maak je een liquiditeitsbegroting?

De meeste liquiditeitsbegrotingen worden gemaakt in een spreadsheet en zien er in grote lijnen hetzelfde uit:

Liquiditeitsbegroting-voorbeeld

In deze liquiditeitsbegroting wordt op maandbasis het verloop van het banksaldo gepresenteerd. Hierin kun je zien hoeveel geld er binnenkomt vanuit de verkopen en er uitgaat naar de inkopen en overige kostensoorten. Hierbij wordt dan ook rekening gehouden met het betalingsgedrag van jou en van je klanten. Dit wordt hieronder nader toegelicht. In bovenstaand voorbeeld zie je de hoofdlijnen in beeld, als volgt:

 • Het saldo waarmee je begroting begint is natuurlijk het vertrekpunt;
 • De ontvangsten debiteuren (oftewel hoeveel je nog moet ontvangen van klanten) worden berekend op basis van je omzetbegroting en het betalingsgedrag van je klanten. Hoe sneller zij betalen hoe beter de liquiditeit eruit ziet. Dat is een aspect waar niet elke ondernemer direct rekening mee houdt, maar enorm veel impact heeft op de liquiditeitsbegroting;
 • De uitgaven aan handelscrediteuren (oftewel hoeveel je nog moet betalen een leveranciers) komen voort uit de planning van je inkopen en ook jouw betalingsgedrag aan je leveranciers. Ook hier is veel winst te behalen. Immers hoe langzamer jij betaalt, des te meer ruimte je op de bankrekening houdt;
 • De uitgaven aan je personeelskosten, die elke maand terugkomen. Denk daarbij vooral ook aan het vakantiegeld dat in mei een enorm beslag op je liquiditeit legt;
 • De uitgaven voor overige kosten hebben vaak te maken met de vaste kosten als huisvestings-, auto-, kantoor- en algemene kosten.
 • Ook heeft de BTW veel invloed op de liquiditeit. Moet je deze bijvoorbeeld per maand of per kwartaal betalen. Of je veel aan export of juist aan import (beiden 0%-BTW-tarief) doet heeft een enorm effect op je BTW. In het eerst geval moet je vooraf BTW betalen en krijg je deze pas later terug van de fiscus dan heb je een beduidend krappere liquiditeitsbegroting dan in het tweede geval, waarbij je vooraf je BTW ontvangt en pas later hoeft af te dragen;
 • De rentekosten hebben vaak een maandelijks of kwartaallijks stramien waar je rekening mee moet houden dat deze op gezette tijden moeten worden betaald en dus een behoorlijke impact op je bankrekening hebben. Vaak lopen deze kosten hand in hand met de aflossingen die je moet doen aan je financieringen;
 • Uiteindelijk wordt het eindsaldo van de betreffende maand dan doorgerekend en vergeleken met de totale kredietlimiet, oftewel de rekening-courant-limiet die je bij de bank hebt. Deze bepaalt tot hoever je in het rood mag staan. In bovenstaand voorbeeld zie je dat er in de maanden mei /tm november een tekort is. Het is goed om dat vooraf te zien, zodat je dan nog tijdig maatregelen kunt nemen om daar op een goede manier mee om te gaan. Zoals praten met je klanten over een snellere betaling of juist met je leveranciers over een tragere betaling of met de bank over meer krediet of een andere financieringsvorm zoals factoring.

Voor de analyse en het uitzoeken waarom de liquiditeitsbegroting zo loopt helpt het als je een specificatie ziet van deze hoofdlijnen. Op die manier wordt het praktisch duidelijk gemaakt op basis waarvan de liquiditeit wordt beïnvloed. Het zijn vaak kleine details die een wezenlijk verschil kunnen maken, zoals een maandelijkse of kwartaallijkse BTW-betaling of een kortere of langere betalingstermijn op de omzet.

Tips voor een liquiditeitsbegroting

 • Wees realistisch bij de bepaling van de betalingstermijn van je klanten. Deze betalen meestal langzamer dan de vervaldatum die op de factuur staat.
 • Ga bij de berekening van de uitgaande geldstromen uit van de vervaldatum. Hierdoor hanteer je voor jezelf een strakke planning. Beter worst-case dan gebaseerd op te positieve verwachtingen;
 • Maak deze planning niet slechts één keer per jaar of alleen voor de bank. Door hier vaker naar te kijken, voorkom je verrassingen en ben je ook realistischer bij het aangaan van grote projecten.

Maak een liquiditeitsbegroting met CashController

Wij hebben gemerkt dat een liquiditeitsbegroting per maand het verloop van de liquiditeit onvoldoende in beeld brengt. Liquiditeit is namelijk in veel gevallen grilliger dan dat je in het maandelijks verloop kunt laten zien. Denk bijvoorbeeld aan de betaling van je personeel, de huur en de BTW, die vaak binnen één week kunnen zorgen voor een geweldige dip in je liquiditeit.

Vandaar dat wij de liquiditeitsbegroting van onze relaties op weekbasis in beeld brengen, zodat je niet voor verrassingen komt te staan:

dashboard-liquiditeit

Omdat het bovendien belangrijk is om je liquiditeitsbegroting continu te kunnen beoordelen, wordt deze automatisch bijgewerkt op basis van de meest actuele stand van je boekhouding en je (eventueel bijgestelde) verwachtingen over de toekomst, zodat het bovendien niet veel tijd kost om dit inzicht te behouden.

Wil je ook gemakkelijk een liquiditeitsbegroting maken? Vraag dan nu een online demo aan!

Online demo aanvragen