Liquiditeitsoverzicht in de MKB-praktijk

In de praktijk van het MKB gebruik je een liquiditeitsoverzicht om te zien of er voldoende geld op je rekening zal zijn om aan je verplichtingen te kunnen voldoen. Natuurlijk kan het wel eens voorkomen dat er een liquiditeitstekort is, maar wordt het structureel dan is dat een bedreiging voor de continuïteit en zul je als ondernemer in actie moeten komen. Jouw bedrijf kan gerust 3 jaar verlies draaien, maar zit je 3 maanden met een liquiditeitsprobleem, dan overleef je dat niet. Daarom is het zo belangrijk om inzicht te houden in je toekomstige liquiditeit. Dit speelt met name bij snelgroeiende, seizoensgevoelige, kapitaalintensieve en ‘zwaar-weer’ bedrijven. Hoe jij je liquiditeitsoverzicht kunt maken en zodoende grip houdt, lees je hier!

Wat is een liquiditeitsoverzicht?

Een liquiditeitsoverzicht geeft inzicht in de samenstelling van je bankrekeningen voor nu en in de toekomst. Vaak wordt dit per maand getoond, zodat je kunt beoordelen of je voldoende financiële ruimte hebt om de financiële ontwikkeling van je onderneming in goede banen te leiden. Zo’n liquiditeitsoverzicht wordt dan berekend op basis van je normale operationele bedrijfsvoering en ook (indien van toepassing) op je investeringsplannen en de rente- en aflossingsverplichtingen bij de bank, voortvoeiend uit de gemaakte afspraken met betrekking tot je financieringen.

Waarom heb je een liquiditeitsoverzicht nodig?

Voldoende financiële ruimte is belangrijker dan dat je winst maakt. Er zijn genoeg voorbeelden van bedrijven die jarenlang verlies maken (voorbeelden genoeg in deze tijd zoals Amazone, Uber, etc.) maar dit ruimschoots overleven omdat ze voldoende geld hebben.

Er zijn echter ook voorbeelden van bedrijven die wel winst maken, maar toch niet overleven ten gevolge van een tekort aan liquiditeit. Dat klinkt raar, maar komt echt veel voor. Vandaar dat het belangrijk is om vooruit te kunnen kijken met een liquiditeitsoverzicht. Helaas komt het nog te vaak voor dat cashflow pas aandacht krijgt als er een tekort is.
Inzicht in de toekomst is dus belangrijk en in sommige situaties zelfs noodzakelijk. Zeker als je de gang naar de bank of een andere financier gaat maken is het nodig om een liquiditeitsoverzicht aan te kunnen leveren. Zodoende kan een financier bepalen of de financieringsaanvraag haalbaar is.

Hoe maak je een liquiditeitsoverzicht

De meeste liquiditeitsoverzichten worden gemaakt in een spreadsheet en zien er in grote lijnen hetzelfde uit:

liquiditeitsoverzicht

In dit liquiditeitsoverzicht wordt elke maand het verloop van het banksaldo gepresenteerd. Hierin kun je zien welke inkomsten en uitgaven de komende maanden in en uit je onderneming stromen. Bij de berekening hiervan wordt dan ook rekening gehouden met het betalingsgedrag van jou en van je klanten. Dit wordt hieronder nader toegelicht. In bovenstaand voorbeeld zie je de hoofdlijnen in beeld, als volgt:

 • Het saldo waarmee je overzicht begint is natuurlijk het vertrekpunt;
 • De ontvangsten debiteuren (oftewel hoeveel je nog moet ontvangen van klanten) worden berekend op basis van je omzetbegroting en het betalingsgedrag van je klanten. Hoe sneller zij betalen hoe beter de liquiditeit eruit ziet. Dat is een aspect waar niet elke ondernemer direct rekening mee houdt, maar enorm veel impact heeft op het liquiditeitsoverzicht;
 • De uitgaven aan handelscrediteuren (oftewel hoeveel je nog moet betalen een leveranciers) komen voort uit de planning van je inkopen en ook jouw betalingsgedrag aan je leveranciers. Ook hier is veel winst te behalen. Immers hoe langzamer jij betaalt, des te meer ruimte je op de bankrekening houdt;
 • De uitgaven aan je personeelskosten, die elke maand terugkomen. Denk daarbij vooral ook aan het vakantiegeld dat in mei een enorm beslag op je liquiditeit legt;
 • De uitgaven voor overige kosten hebben vaak te maken met de vaste kosten als huisvestings-, auto-, kantoor- en algemene kosten.
 • Ook heeft de BTW veel invloed op de liquiditeit. Moet je deze bijvoorbeeld per maand of per kwartaal betalen. Of je veel aan export of juist aan import (beiden 0%-BTW-tarief) doet heeft een enorm effect op je BTW. In het eerst geval moet je vooraf BTW betalen en krijg je deze pas later terug van de fiscus dan heb je een beduidend krapper liquiditeitsoverzicht dan in het tweede geval, waarbij je vooraf je BTW ontvangt en pas later hoeft af te dragen;
 • De rentekosten hebben vaak een maandelijks of kwartaallijks stramien waar je rekening mee moet houden dat deze op gezette tijden moeten worden betaald en dus een behoorlijke impact op je bankrekening hebben. Vaak lopen deze kosten hand in hand met de aflossingen die je moet doen aan je financieringen;
 • Uiteindelijk wordt het eindsaldo van de betreffende maand dan doorgerekend en vergeleken met de totale kredietlimiet, oftewel de rekening-courant-limiet die je bij de bank hebt. Deze bepaalt tot hoever je in het rood mag staan. In bovenstaand voorbeeld zie je dat er in de maanden mei /tm november een tekort is. Het is goed om dat vooraf te zien, zodat je dan nog tijdig maatregelen kunt nemen om daar op een goede manier mee om te gaan. Zoals praten met je klanten over een snellere betaling of juist met je leveranciers over een tragere betaling of met de bank over meer krediet of een andere financieringsvorm zoals factoring.

Voor de analyse van je liquiditeitsoverzicht helpt het als je een specificatie ziet van deze hoofdlijnen. Op die manier wordt het praktisch duidelijk op basis waarvan de liquiditeit wordt beïnvloed. Het zijn vaak kleine details die een wezenlijk verschil kunnen maken, zoals een maandelijkse of kwartaallijkse BTW-betaling of een kortere of langere betalingstermijn op de omzet.

Tips voor een liquiditeitsoverzicht

 • Wees realistisch bij de bepaling van de betalingstermijn van je klanten. Deze betalen meestal langzamer dan de vervaldatum die op de factuur staat.
 • Ga bij de berekening van de uitgaande geldstromen uit van de vervaldatum. Hierdoor hanteer je voor jezelf een strakke planning. Beter worst-case dan gebaseerd op te positieve verwachtingen;
 • Maak dit overzicht niet slechts één keer per jaar of alleen voor de bank. Door hier vaker naar te kijken, voorkom je verrassingen en ben je ook realistischer bij het aangaan van grote projecten.

Maak een liquiditeitsoverzicht met CashController

Wij hebben gemerkt dat een liquiditeitsoverzicht per maand het verloop van de liquiditeit onvoldoende in beeld brengt. Liquiditeit is namelijk in veel gevallen grilliger dan dat je in het maandelijks verloop kunt laten zien. Denk bijvoorbeeld aan de betaling van je personeel, de huur en de BTW, die vaak binnen één week kunnen zorgen voor een geweldige dip in je liquiditeit.
Vandaar dat wij het liquiditeitsoverzicht van onze relaties op weekbasis in beeld brengen, zodat je niet voor verrassingen komt te staan:

dashboard-liquiditeit

Omdat het bovendien belangrijk is om je liquiditeitsoverzicht continu te kunnen beoordelen, wordt deze automatisch bijgewerkt op basis van de meest actuele stand van je boekhouding en je (eventueel bijgestelde) verwachtingen over de toekomst, zodat het bovendien niet veel tijd kost om dit inzicht te behouden.

Wil je ook gemakkelijk een liquiditeitsoverzicht maken? Vraag dan nu een online demo aan!

Online demo aanvragen