Liquiditeitspositie in de MKB-praktijk

In de praktijk van het MKB gebruik je je liquiditeitspositie om te zien of er voldoende geld op je rekening is om aan je verplichtingen te kunnen voldoen. Natuurlijk kan het wel eens voorkomen dat er een liquiditeitstekort is, maar wordt het structureel dan is dat een bedreiging voor de continuïteit en zul je als ondernemer in actie moeten komen. Jouw bedrijf kan gerust 3 jaar verlies draaien, maar zit je 3 maanden met een liquiditeitsprobleem, dan overleef je dat niet. Daarom is het zo belangrijk om inzicht te houden in je toekomstige liquiditeit. Dit speelt met name bij snelgroeiende, seizoensgevoelige, kapitaalintensieve en ‘zwaar-weer’ bedrijven. Hoe jij je liquiditeitspositie kunt voorzien en zodoende grip houdt, lees je hier!

Wat betekent Liquiditeitspositie?

De liquiditeitspositie van je onderneming bepaalt of je onderneming in staat is om aan de korte termijn verplichtingen te kunnen voldoen. Het is een momentopname en zegt niets over de komende periode. Als je dat wilt weten, heb je het over een liquiditeitsprognose, die bepalend is of je in de nabije toekomst aan je verplichtingen kunt blijven voldoen.

Je liquiditeitspositie zegt ook niets over je winst. Winst is het verschil tussen omzet en kosten. Liquiditeit wordt bepaald door het verschil tussen inkomsten en uitgaven. Als je winst maakt, betekent dit niet automatisch dat je liquiditeit ook stijgt. Het zijn twee verschillende begrippen die zeker niet altijd hand in hand samen gaan.

Het grote belang van een positieve liquiditeitspositie wordt benadrukt in de uitspraak ‘Cash = King’. Waar dan ook nog vaak aan toegevoegd wordt ‘en winst is een interpretatie’. Zeker in deze tijd van de Corona crisis blijkt dit helemaal te kloppen. Het beschikken over positieve liquiditeit is belangrijker voor de continuïteit dan het maken van winst.

Waarom is een goede liquiditeitspositie belangrijk?

Liquiditeit is de smeerolie van je bedrijf. En als daar niet genoeg van aanwezig is, begint je motor te sputteren. Een negatieve liquiditeitspositie betekent dat er meer geld uit je bedrijf gaat, dan dat er binnenkomt. Dat betekent dat je dan niet meer op de korte termijn aan je betalingsverplichtingen kunt voldoen en dat kan aanzienlijke gevolgen hebben. Kortom, een goede liquiditeitspositie is belangrijk, zodat je de groei van je bedrijf in goede banen kunt leiden.

Hoe bereken je je liquiditeitspositie?

Je liquiditeitspositie kun je het beste berekenen aan de hand van een aantal bekende bedrijfseconomische ratio’s die gemakkelijk uit je balanscijfers zijn te halen.

  1. Current ratio
  2. Quick ratio
  3. Netto werkkapitaal

Formule Current ratio

De current ratio bereken je met de volgende formule:
(vlottende activa + vorderingen + liquide middelen) / korte schulden

Een current ratio van 1,5 wordt als goed beschouwd. Bij een current ratio van 2 of hoger is je onderneming absoluut veilig op het gebied van liquiditeit.

Formule Quick ratio

De quick ratio bereken je met de volgende formule:
(vorderingen + liquide middelen) / korte schulden

Een quick ratio van 1,0 of hoger wordt als zijnde ‘goed’ bestempeld.

Formule Netto werkkapitaal

Het Netto werkkapitaal bereken je met de volgende formule:
(vlottende activa + vorderingen + liquide middelen) -/- korte schulden.

Is de uitkomst hiervan positief dan heb je een positief liquiditeitssaldo. Is de uitkomst hiervan negatief dan heb je een negatief liquiditeitssaldo.

Bij de beoordeling van deze ratio’s is enige voorzichtigheid op z’n plaats. Het is en blijft natuurlijk een momentopname, ook al wordt deze op basis van jaarlijkse balanscijfers berekend. Op basis daarvan wordt al snel beoordeeld of een bedrijf goed in de slappe was zit of niet, maar het kan zomaar zijn dat de momentopname ‘einde boekjaar’ een moment in de bedrijfsvoering is, wat helemaal niet representatief is voor de rest van het jaar.

Automatisch je liquiditeitspositie berekenen met CashController

Omdat je in CashController beschikt over je huidige en toekomstige balanscijfers is het mogelijk om op basis van deze cijfers bovenstaande formules toe te passen en deze uit te rekenen:

liquiditeitspositie-voorbeeld

Omdat deze formules soms nog scherper moeten worden gedefinieerd voor de onderneming is het mogelijk om dit in CashController tot op grootboekrekeningniveau te doen. Daarbij kan er gebruik worden gemaakt van formules en variabelen, waarmee dit periodiek automatisch wordt doorgerekend.

Doordat je niet alleen beschikt over de gerealiseerde cijfers maar ook de toekomstige ratio’s kunt berekenen, krijg je daardoor een goed overzicht van de ontwikkeling van deze ratio’s vanuit het verleden naar de toekomst.

Wil je ook automatisch je historische en toekomstige liquiditeitspositie berekenen met CashController? Vraag dan nu een online demo aan!

Online demo aanvragen