Rapporteren

Management-informatie

Uw management-informatie heeft u direct in beeld door een helder dashboard met handige drill-downs tot op factuurniveau. Zo heeft u niet alleen de grote lijnen in beeld, maar ook de controleerbare details. Hierdoor heeft u de zekerheid dat het klopt als een onverwachte uitkomst wordt gepresenteerd.

Analyse door inzet van filters

Door de handige filters die in het systeem zijn opgenomen, behoudt u het overzicht over alle input. Enerzijds heeft u de realiteitscijfers, die uit uw boekhouding komen. Daarnaast heeft u het inzicht vanuit uw prognose, waarin u uw verwachtingen over de nabije toekomst aan omzet en kosten heeft ingevoerd.

Rapportages overzichtelijk èn gedetailleerd

Alle rapportages zijn voorzien van uitgebreide analyses op klant-, leveranciers, en liquiditeitsniveau. Er wordt doorgerekend met werkelijk betalingsgedrag of op basis van betalingsafspraken. Hierdoor kunt u de uitkomsten zeer gedetailleerd toetsen. Elk rapport kunt u exporteren naar Excel-formaat, zodat u hier zelf nog uw eigen analyses mee kunt maken.

Financieel rapport details banksaldo