In onze release van 24 mei jl. hebben we op diverse onderdelen verbeteringen in onze software doorgevoerd als volgt:

Downdrill van betaalde BTW
De berekening van de te betalen BTW geeft nogal eens verrassende uitkomsten. Vandaar dat wij hieraan de mogelijkheid hebben toegevoegd om deze waarde nog specifieker te laten zien. Dit betekent dat als u in het Dashboard Liquiditeit in het kwadrant Saldo bank (rechtsonder) / tabblad BTW het volgende beeld ziet:

En om de specificatie van de te betalen BTW te zien, kun je op de betreffende waarde klikken, waardoor je nu onderstaande specificatie te zien krijgt:

Automatische meldingen na inlezen van de data
Als u opnieuw uw cijfers inleest om weer ‘up-to-date’ geïnformeerd te zijn over de huidige financiële gang van zaken, kan het zijn dat er zaken zijn aangepast in uw rekeningschema of dat er toch wel geboekt is op grootboekrekeningen, die in onze omgeving op ‘Inactief’ waren gezet. Voortaan krijgt u hiervan direct een melding op de tegel van uw applicatie, zodat u dit direct kunt beoordelen en aanpassen (zie voorbeeld hieronder).

Instelmogelijkheden betalingstermijn uitgebreid tot op factuurniveau
Het was al mogelijk om afwijkende betalingstermijnen handmatig in te stellen op debiteur- of op crediteurniveau. In deze nieuwste versie kunt u dit voortaan ook op factuurniveau instellen, zelfs als er op basis van vervaldatum wordt ingelezen (zie hieronder).

Waarbij op deze factuur vervolgens een andere datum of betalingstermijn kan worden ingegeven:

Met als onderstaand resultaat:

Geen dubbeltelling meer bij periodiek terugkerende posten en prognoses
In het Dashboard Liquiditeit kan het voorkomen dat er zich een dubbeltelling voordoet bij terugkerende posten en de prognose. Denk daarbij aan maandelijkse huisvestings- of leasekosten of abonnementen. Daarbij kan zich voordoen dat er een reeds geboekte factuur in de openstaande postenlijst is opgenomen, die ook in de prognose staat. Dit hebben we opgelost door een soort van herkenning in te bouwen dat als zich een openstaande factuur voordoet, die eenzelfde bedrag + een zelfde week van betaling kent als een prognosebedrag, dan wordt het prognosebedrag automatisch een periodiek verder geplaatst. De work-around die we eerder bedacht hadden door het op inactief zetten van de betreffende debiteur of crediteur is daarmee niet meer nodig.

Flexrapportage automatisch grijs bij forecastrapportages
In de Rapportagesuite kunt u zelf uw v&w-rapportages maken en voor die rapportages, waarbij u uw maandcijfers naast elkaar wilt presenteren is het handig als het verschil tussen realiteits- en prognosecijfers visueel nog beter in beeld heeft. Met de forecastrapportage krijgt u dit nu automatisch in beeld (zie hieronder):

Optimalisatie van ‘Begroting per maand’ naar ‘Liquiditeitsprognose per week’
Voor die gebruikers van CashController die met de Module Begroting en rapportages werken hebben wij de werking hiervan op vele onderdelen geoptimaliseerd. Zowel qua bediening en menusturing zijn er vele verbeteringen doorgevoerd en kunt u er nu van uitgaan dat een wijziging in uw begroting automatisch wordt doorgerekend naar uw wekelijkse liquiditeitsprognose.

Ook in de berekeningsmogelijkheden van met name de periodieke inkomsten en uitgaven hebben we een belangrijke verbetering doorgevoerd door nu precies aan te kunnen geven op welke maand of welk kwartaal de geplande betaling betrekking heeft.