In onze release van 10 juli jl. hebben we op diverse onderdelen verbeteringen in onze software doorgevoerd als volgt:

Beter overzicht door weglaten van lege regels in rapportages

Om het overzicht te optimaliseren hebben we de standaard-instellingen in ons Dashboard management rapportages zodanig ingesteld dat de lege regels niet getoond worden (zie hieronder):

Meer keuze in berekenen van gemiddelde betalingstermijn

Er kunnen redenen zijn om bepaalde debiteuren en/of crediteuren niet in uw liquiditeitsberekening mee te nemen. Denk bijvoorbeeld aan incourante vorderingen of disputen waardoor het wenselijk is om deze bedragen buiten uw liquiditeitsplanning te houden. Ook kunnen er redenen zijn om bepaalde debiteuren en/of crediteuren buiten de gemiddelde betalingstermijn van uw klanten of leveranciers te houden. Denk daarbij naast bovenstaande voorbeelden aan Intercompany situaties, die het beeld aanzienlijk kunnen beïnvloeden.

Om de berekende betalingstermijn zo zuiver mogelijk te houden heeft u nu de mogelijkheid om aan te geven of een klant of leverancier buiten deze berekening moet worden gehouden, zodat u een zo zuiver mogelijk beeld krijgt van de gemiddeldes die op uw bedrijfsvoering van toepassing zijn.

 

Meer vrijheid inzake rubrieksomschrijvingen in Rapportage-onderdeel

Voorheen was het niet toegestaan om de omschrijvingen van onze ‘vaste’ rubrieken te wijzigen. In deze nieuwste versie kan dit nu wel worden doorgevoerd en kunt u bijvoorbeeld de rubriek ‘Omzet’ een andere naam geven (zie hieronder) en ook bijvoorbeeld ‘Inkopen’  benoemen als ‘Kostprijs van de omzet’.

Met als gevolg dat deze omschrijvingen natuurlijk ook zichtbaar worden in het Dashboard Managementrapportages:

Duidelijke specificatie betaalde BTW nu ook bij kwartaal-afdracht

In het Dashboard Liquiditeit kunt u inmiddels ook de samenstelling van uw ’te betalen BTW-saldo’ bekijken (zie hieronder):

Als u op dit bedrag klikt ziet u nu ook onderstaande specificatie tevoorschijn komen:

Op die manier heeft de ontwikkeling van uw BTW ook geen verrassingen meer!