In onze nieuwste release per ult. augustus zijn de volgende zaken verbeterd.

Beter beeld van te lang openstaande debiteuren en crediteuren
Om uw debiteuren nog beter te beheren maken wij in deze nieuwe release inzichtelijk welke debiteuren te laat zijn met betalen. Dit wordt duidelijk zichtbaar doordat de te traag betalende debiteuren direct in beeld komen:

Overzicht traag betalende debiteuren

Ook kunt u hierop inzoomen, waardoor u op factuurniveau ziet welke al betaald hadden moeten zijn. Dit wordt dan vergeleken met het normale betalingsgedrag van deze debiteur of met de ingestelde vervaldatum. Afhankelijk van de keuze die u maakt bij het inlezen van de data uit uw boekhouding, wordt de betreffende factuur rood gekleurd, zodat u dit direct in beeld heeft.

Specificatie trage debiteuren op factuurniveau

In MKB+ versie diepgaande analyse van debiteuren- en crediteurenbetalingstermijn op jaarbasis

Zoals bekend berekenen wij op basis van de informatie uit de boekhouding de gerealiseerde betalingstermijnen van elke klant of aan elke leverancier. Op zich een interessant gegeven maar ook slechts een gemiddelde berekend tot op dat moment. In de MKB+ versie tonen we ook de ontwikkeling van de betalingstermijn door de jaren heen, zodat u zich een beeld kunt vormen of het betalingsgedrag van uw klanten verbetert.

Menubalk analyse debiteuren en crediteuren

In uw MKB+ omgeving ziet u deze uitbreiding en door hierop te klikken ziet u onderstaande analyse, waarin op jaarbasis zowel de omzet als de gerealiseerde betalingstermijn wordt gepresenteerd (bij crediteuren uiteraard inkopen/kosten en betalingstermijn). Op basis hiervan kunt u zich een goed beeld vormen van de ontwikkeling van uw klantenbestand.

Debiteuren-analyse

Uitbreiding module Begroting en management-rapportages

In de vorige release van juli hebben we al meer vrijheden ontwikkeld om de tenaamstelling van rubrieken te kunnen bepalen. Daarbij heeft u nu ook de mogelijkheid om zelfgemaakte rubrieken te verwijderen. Daardoor kunt u de indeling in uw rapportages exact samenstellen, zoals u dat wilt.

Mogelijkheid rubrieken verwijderen

Toevoegen van extra informatie aan begroting

Ook kunt u in deze module bij  de invoer van de begroting meer informatie toevoegen.

Invoer begroting

In onderstaand scherm kunt u per grootboekrekening uw begroting invoeren. Zoals u in het roodomlijnde kader kunt zien, heeft u nu ook de mogelijkheid om hier in elke cel informatie aan toe te voegen.

Invoer begroting per grootboekrekening

Door op dit drill-down knopje te drukken verschijnt onderstaand dialoogvenster.

Toevoegen informatie aan begroting

U kunt in elke cel extra informatie kwijt over de uitgangspunten voor de betreffende ingevoerde begroting en daarbij kunt u ook een extra Excel-, Word- of Pfd-bestand toevoegen, zodat u een duidelijk beeld heeft en houdt van de uitgangspunten van uw begroting.

Natuurlijk wilt u overzicht houden over de cellen, waarin u dergelijke informatie hebt toegevoegd. Vandaar dat dergelijke cellen duidelijk zichtbaar blijven door de blauwe kleur (zie hieronder).

Zichtbare cel met extra informatie over begroting