Zo snel mogelijk uit Bijzonder Beheer

Er zijn bedrijven, die vanuit een Bijzonder Beheer situatie beweren daar veel van te hebben geleerd. Geen enkele ondernemer wil daar echter in terecht komen. Je krijgt te maken met bankiers die maar één belang hebben en dat is om het financieringsrisico te beperken.

Als er voldoende zekerheden zijn, betekent dat einde oefening. Als je daarentegen in een financiële situatie  zit, dat de financier belang heeft bij de continuïteit van je onderneming, wordt er met je meegedacht.

Heb je niet te maken met een bankier maar met een schuldeiser zoals de fiscus, dan wordt de onderhandeling anders. In alle gevallen zul je als ondernemer je continuïteit aan moeten tonen. Mogelijk in de huidige of anders in een afgeslankte vorm. En dat betekent veel rekenwerk plus goed nadenken over welke cijfers je wilt laten zien en hoe je deze presenteert.

Aandachtspunten

Reken je rijk of betaal je blauw?

Of je bedrijf levensvatbaar is, valt of staat met een realistische begroting. Vaak zit je in de situatie waarin gevraagd wordt om positieve uitkomsten, maar het is beter om conservatief te blijven. De levensvatbaarheid wordt zeker niet alleen bepaald door winst of verlies, maar vooral door je cashflowplanning. Immers je kunt jaren verlies maken, zonder dat er een vuiltje aan de lucht is. Maar pas als je niet meer aan je verplichtingen voldoen, dan betekent dit al snel einde verhaal. En dat heeft dus niets met de winstgevendheid van je bedrijf te maken.

Een positieve begroting is natuurlijk mooi, maar nog beter is om ook aan te kunnen tonen dat de verwachting realistisch is. Het heeft dus veel waarde als je je positieve v&w-begroting kunt staven met realiteitscijfers over een relevante periode. Natuurlijk wil je zo snel mogelijk uit een onzekere periode komen en proberen de zaak te regelen, maar neem hiervoor de tijd.

En blijkt uit je berekeningen dat je bedrijf zonder sanering niet levensvatbaar is, kijk dan wat het je oplevert als je een deal kunt maken met schuldeisers. Zowel vanuit oogpunt van v&w als vanuit cashflow. In de casus laten we je zien dat cashflow daarin bepalender is dan verlies of winst.

En last but not least. Laat je hierin bijstaan door iemand met ervaring op dit specifieke gebied. Je mag er zeker niet vanuit gaan dat jouw accountant hierin weet hoe dat er gehandeld moet worden. Je hebt diverse skills nodig om hieruit te komen, zoals onderhandelingsvaardigheid, durven begroten en cashflowmatig kunnen denken. Dus weet goed wie je kiest voordat je je blauw betaalt aan een dergelijk kostbaar saneringsproces.

Resultaat op schuldsanering biedt geen garantie voor de toekomst.

Vooruitzicht cashflowplanning zonder schuldsanering

Vooruitzicht cashflowplanning met schuldsanering

Praktijkvoorbeeld bedrijf in zwaar weer

Bovenstaande dashboards tonen het cashflow effect over een periode van 3 jaar. In het 4e kwadrant rechtsonderin wordt de wekelijkse cashflowontwikkeling gepresenteerd. In het eerste plaatje wordt het overduidelijk dat de liquiditeitsontwikkeling zonder schuldsanering geen continuïteit oplevert.

In het tweede plaatje wordt het zichtbaar dat er bij sanering op termijn weer een toekomstperspectief geboden wordt. Echter nog niet voldoende om helemaal uit de problemen te komen.

In onze volgende businesss-case lees je hoe er met aanvullende maatregelen in de financiële bedrijfsfvoering en met de inzet van onze software een toekomstbeeld is ontstaan, waarmee de continuïteit van de onderneming kon worden aangetoond.

Wil je ook meer grip op je toekomstige cashflow?

Peter vertelt je graag alles over de mogelijkheden. Neem contact op via p.wouters@cashcontroller.nl of telefonisch via 085 732 5721.