Rapporteren

Management-informatie

Uw management-informatie heeft u direct in beeld door een helder dashboard met handige drill-downs tot op factuurniveau. Zo heeft u niet alleen de grote lijnen in beeld, maar ook de controleerbare details. Hierdoor heeft u de zekerheid dat het klopt als een onverwachte uitkomst wordt gepresenteerd.

Analyse door inzet van filters

Door de handige filters die in het systeem zijn opgenomen, behoudt u het overzicht over alle input. Enerzijds heeft u de realiteitscijfers, die uit uw boekhouding komen. Daarnaast heeft u het inzicht vanuit uw prognose, waarin u uw verwachtingen over de nabije toekomst aan omzet en kosten heeft ingevoerd.

Rapportages overzichtelijk én gedetailleerd

Alle rapportages zijn voorzien van uitgebreide analyses op klant-, leveranciers, en liquiditeitsniveau. Er wordt doorgerekend met werkelijk betalingsgedrag of op basis van betalingsafspraken. Hierdoor kunt u de uitkomsten zeer gedetailleerd toetsen. Elk rapport kunt u exporteren naar Excel-formaat, zodat u hier zelf nog uw eigen analyses mee kunt maken.

Uitbreiding Management Rapportages

CashController biedt nu ook de Module Begroting en Rapportages. Hiermee is het mogelijk om uw maandelijkse financiële managementrapportages te automatiseren. Zowel geconsolideerd als enkelvoudig. Ook in dit onderdeel werkt u vanuit handige dashboards naar overzichtelijke drill-down rapportages. Voor meer informatie, kijkt u hier.

Online demo aanvragen Starten met CashController

Sluiten