Uitbreiding Management Rapportages

Maandelijkse financiële rapportages

Nieuw bij CashController is de mogelijkheid om uw maandelijkse financiële informatievoorziening te automatiseren. Hierbij beschikt u over automatische rapportages die u een helder beeld geven van de financiële gang van zaken. Zowel per bedrijf als geconsolideerd.

Spelen met cijfers

In de structuur van CashController beschikt u over een veelheid aan data, die u in overzichtelijke rapportages worden gepresenteerd. U kunt hierin kiezen voor verschillende cijfersoorten zoals actuals, begrotingscijfers, forecast- en ‘vorig-jaar-cijfers’. Automatisch worden de juiste cijfers met elkaar vergeleken en in leesbare rapportages aan u getoond.

Dashboard met downdrills

Vanuit het Dashboard toont CashController een viertal kwadranten, waarin de financiële ontwikkeling van de belangrijkste onderdelen van de bedrijfsvoering worden gepresenteerd. Het betreft hier de omzet, brutowinst, kosten en netto-winst.
Vanuit deze kwadranten kunt u downdrillen tot op leesbare rapportages, waarin u tot ‘op het bot’ de specificaties kunt zien. Zodoende ziet u in één oogopslag hoe uw bedrijf ervoor staat, maar kunt u ook de details nader bekijken.

Online demo aanvragen Starten met CashController

Sluiten