Algemeen

Cashflow voor recruiting bedrijven is een essentieel onderdeel van de financiële bedrijfsvoering. Althans dat zou het moeten zijn, omdat deze bedrijfstak veel kenmerken heeft, die liquiditeitskrapte in de hand werken.

Zeker als je succesvol bent en hard groeit en veel mensen kunt inzetten bij je klanten moet je goed opletten dat er voldoende financiële ruimte beschikbaar is om door te blijven groeien. Dat heeft te maken met een aantal specifieke kenmerken, als volgt.

Extra mensen = extra financiële verplichtingen

Het duurt even voordat nieuwe mensen inzetbaar zijn. Natuurlijk is dat afhankelijk van de tak van sport. Als je bijvoorbeeld mensen in de horeca moet wegzetten, zijn die sneller operationeel dan als het gaat om hightech omgevingen of bijvoorbeeld sales. Het duurt altijd even voordat de mens volledig inzetbaar is en daardoor ook declarabel.

Bovendien zitten er op loonkosten en sociale verplichtingen geen rek voor wat betreft betalingstermijnen. Deze zullen dus gewoon direct op tijd betaald moeten wordenl Dat betekent dus dat je als recruiter deze eerste maand(en) financieel zult moeten overbruggen. Dat heeft een behoorlijke impact op de cashflow van recruiting bedrijven.

En als die nieuweling dan eindelijk inzetbaar is, mag je ook rekening houden met het betalingsgedrag van de klant. En als je al die aspecten dan bij elkaar optelt, ben je al gauw 4 maanden verder, voordat je de eerste inkomsten tegemoet kunt zien.

Seizoensgevoeligheid

Het komt in veel branches voor dat de eerste maanden van het jaar minder mensen nodig zijn, dan in de tweede helft. Oftewel er is dan sprake van een verliesgevende situatie, die zich altijd wel weer herstelt in de loop van het jaar, maar waar je dan toch rekening mee moet houden. Zeker als je dan ook nog te maken hebt met de daaruit voortvloeiende liquiditeitskrapte, zul je toch een moeilijk gesprek met de bank hebben, als je juist op dat moment wat extra financiele ruimte nodig hebt.

Groei

Het maakt dus veel uit hoe hard je groeit. Immers als je elke maand 1 persoon extra hebt weg te zetten, is de financiële impact veel minder dan dat je er meteen een team van 5 kunt plaatsen. Qua financieel vooruitzicht lijkt het mooi en is de bedrijfsvoering vaak gericht op winst-maximalisatie, maar dien je er echt vooraf rekening mee te houden dat je voor een dergelijke keiharde groei echt over voldoende financiële ruimte moet beschikken.

Betalingsgedrag van je klant

Veel bedrijven in het MKB zijn gericht op omzet. Hoe meer omzet hoe meer winst is de algemene gedachte. Stel dat dit inderdaad opgaat, dan is vervolgens de algemene verwachting dat er dan automatisch meer liquiditeitsruimte ontstaat, maar die vlieger gaat in veel gevallen niet op.

Niet de winst is bepalend voor je cashflow, maar het betalingsgedrag van je klant heeft een veel grotere invloed. Het is dus erg belangrijk om daar aandacht aan te geven, wil je je cashflow op peil houden.

Factoring te duur?

En stel dat je dan door bovengenoemde oorzaken te maken krijgt met liquiditeitskrapte, hoe kun je dat dan het beste financieren? In veel gevallen biedt factoring uitkomst. Ofschoon de kosten behoorlijk kunnen zijn, is het een financieringsvorm die (ook met name in de prille fase van het bestaan) nauw aansluit bij de financieringsbehoefte van de onderneming, daar waar andere financieringsvormen dat niet kunnen.

Factoring groeit mee met de debiteurenportefeuille en is daardoor zeer geschikt om de financieringsbehoefte in te vullen. En de afweging die je dan als ondernemer moet maken is of de extra winst die je vanuit de extra financiële ruimte door factoring kunt maken, opweegt tegen de behoorlijke factoring kosten. In veel gevallen pakt die beoordeling positief uit.

CashController biedt overzicht voor recruiting bedrijven.

In alle gevallen is het in ieder geval hopelijk duidelijk geworden hoe belangrijk een goede cashflowplanning voor recruiting bedrijven is. Tal van oorzaken kunnen in deze tak van sport leiden tot aanzienlijke kraptes, waarbij het dan belangrijk is om dit tijdig aan te zien komen, zodat je daarop kunt anticiperen.