Starten met CashController voor adviseurs

Cash is King

Dat liquiditeit de levensader is van elk bedrijf, hoeft inmiddels geen nader betoog. Vandaar dat het voor u als financieel adviseur een interessant onderwerp is om in uw dienstverlening op te nemen.

Adviseren nieuwe stijl

Met CashController spreekt u de taal van uw MKB-klant en kunt u feilloos adviseren over de verwachte liquiditeitsontwikkeling. Geen wollige rapportages en complexe berekeningen, maar een overzichtelijk dashboard. Hiermee geeft u in één oogopslag de stand van zaken weer.

Spelen met cijfers

U beschikt over voldoende simulatie-tools om praktisch en toekomstgericht te kunnen adviseren over dit complexe onderwerp. De uitkomst is een wekelijks overzicht gedetailleerd tot op klant- en factuurniveau. Hiermee realiseert u begrijpelijk inzicht met de hoogst mogelijke mate van precisie.

Wilt u weten hoe dit voor uw advieswerk kan worden ingezet, neemt u dan gerust contact met ons op.