Toepassingen

Primair grip op liquiditeit

Het primaire doel van CashController is om de MKB-ondernemer grip te geven op zijn liquiditeit. Door de inzet van een overzichtelijk dashboard en drill-down rapportages, een directe aansluiting op de administratie en de vele simulatiemogelijkheden is dat succesvol gebleken.

Snel financieel inzicht voor effectiever ondernemen

Daarbij hebben we gemerkt dat de MKB-ondernemer behoefte heeft aan een uitgebreider financieel overzicht, waarin de maandelijkse financiële rapportages over v&w-, balans- en forecastcijfers worden gerapporteerd. En dan nog het liefst op een manier die leesbaar is en niet altijd in overeenstemming is met de reguliere presentatie van de jaarrekening. Over deze uitgebreidere toepassingen vindt u hier meer informatie.

Liquiditeitsbegroting

In 2 stappen uw liquiditeit in beeld. Erg belangrijk om te zien hoeveel geld u nodig heeft om uw groei in goede banen te leiden ……

Analyseren

Geen tijdrovende controles, maar heldere analyses vanuit een directe aansluiting op uw administratie. Zodoende heeft u de zekerheid dat de uitkomsten kloppen en kunt u nog beter bijsturen ……

Rapporteren

Uw management-informatie direct in beeld door een helder dashboard met handige drill-downs tot op factuurniveau. Zo heeft u niet alleen de grote lijnen in beeld, maar ook de details, zodat u weet dat het klopt……

Consolidatie

Als groeiende MKB-ondernemer wilt u het overzicht behouden. En zeker als uw bedrijfsactiviteiten zich uitbreiden over meerdere ondernemingen…

Sluiten