Cashflow planning die ook rekening houdt met je abonnementen

  • Automatisch inlezen van je abonnementen
  • Inzicht in consequenties voor begroting èn cashflow
  • Doorberekening naar je resultaat op maand- of dagbasis
  • Tot op klantniveau aanpasbaar
  • Werkt zowel voor je begroting als forecast

Online demo aanvragen

Verschil tussen resultaat en cashflow
Inlezen data abonnementen

Direct inlezen van actuele data

Nieuwe abonnementen met je klanten hebben een veel grotere invloed op je cashflow dan op je winst. Daarom is het erg belangrijk om de  financiële consequenties op basis van je meest actuele positie te zien. Het is mogelijk om met een directe koppeling op Exact Online of op je eigen ERP- of CRM-systeem te kunnen werken.

Online demo aanvragen

Automatisch doorrekenen naar winst en cashflow

De manier waarop jij je omzet van  abonnementen in de administratie opneemt, varieert nogal in de MKB-praktijk. Soms wordt het abonnement direct als omzet op de v&w-rekening geboekt. Ook is het mogelijk om dit transitorisch door te rekenen naar maand- of zelfs dagniveau. In CashController kun je beoordelen welke methode het beste bij je past en je het meeste inzicht geeft.

Online demo aanvragen

Keuze transitorisch doorrekenen
Toepasbaar op begroting en forecast

Toepasbaar in begroting én forecast

Als ondernemer wil je graag vooruit kijken op basis van de meest actuele prestaties èn verwachtingen. Dat is altijd beter dan vast te blijven houden aan een begroting, waarvan de houdbaarheidsdatum allang overschreden is. Vandaar dat deze Abonnementen module ook toepasbaar is op je forecast.

Oftewel, je kunt ook deze toepassing door laten rekenen in je rolling forecast, waardoor je ook op de langere termijn inzicht hebt of je je doelstellingen gaat halen.

Online demo aanvragen