Cashflow planning die ook rekening houdt met je abonnementen

  • Automatisch inlezen van je abonnementen
  • Directe doorberekening naar je cashflow
  • Zelf instelbare doorberekening naar je resultaat op maand- of dagbasis
  • Toepasbaar op je klanten
  • Werkt zowel voor je begroting als forecast

Online demo aanvragen

Verschil tussen resultaat en cashflow
Inlezen data abonnementen

Direct inlezen van actuele data

Nieuwe abonnementen met je klanten hebben een veel grotere invloed op je cashflow dan op je winst. Daarom is het erg belangrijk om de  financiële consequenties op basis van je meest actuele positie te zien. Het is mogelijk om met een directe koppeling op Exact Online of op je eigen ERP- of CRM-systeem te kunnen werken.

Online demo aanvragen

Automatisch doorrekenen naar winst en cashflow

In elke onderneming is de manier waarop de abonnementen in de administratie worden doorgerekend naar het resultaat weer anders. Er zijn bedrijven waarbij het abonnement direct op de v&w-rekening wordt geboekt, maar ook die dit op maand- of zelfs op dagbasis doorrekenen. In CashController kun je zelf instellen welke berekeningsmethode het beste bij je past.

Online demo aanvragen

Keuze transitorisch doorrekenen
Toepasbaar op begroting en forecast

Toepasbaar in begroting én forecast

Als ondernemer wil je graag vooruit kijken op basis van de meest actuele prestaties èn verwachtingen. Dat is altijd beter dan vast te blijven houden aan een begroting, waarvan de houdbaarheidsdatum allang overschreven is. Vandaar dat deze Uitbreiding Abonnementen ook toepasbaar is op je forecast.

Oftewel, je kunt ook deze toepassing door laten rekenen in je rolling forecast, waardoor je ook op de langere termijn inzicht hebt of je je doelstellingen gaat halen.

Online demo aanvragen